Generelle betingelser

Denne hjemmeside (herefter FOTICOS S.L.) Købsbetingelser:

Dette dokument indeholder de generelle købsbetingelser. Når ordren er afgivet, betragtes din accept som kunde af disse generelle vilkår og betingelser som værende accepteret, hvorved du indgår en kontrakt med FOTICOS S.L., med momsreg. nr. ES B50139120, som din leverandør af varer og tjenesteydelser.

Det anbefales derfor, at du læser og accepterer disse generelle vilkår og betingelser og den medfølgende juridiske meddelelse, før du køber varer eller tjenesteydelser.

1. PRISER OG FORSENDELSE. MODTAGELSE AF ORDRE

Det anbefales derfor, at du læser og accepterer disse generelle vilkår og betingelser og den medfølgende juridiske meddelelse, før du køber varer eller tjenesteydelser.

Priserne på de produkter eller tjenester, der er anført på hjemmesiden, er endelige og omfatter således den tilsvarende merværdiafgift (moms). De forskellige typer tilbud og rabatter, der vises på hjemmesiden, eller som brugerne modtager (mængderabatter, kampagnekoder osv.), kan ikke kombineres med hinanden. Hvis et produkt opfylder betingelserne for at få mere end én type rabat, vil den rabat, der er mest fordelagtig for brugeren, blive anvendt.


Hvis din virksomhed er beliggende i et EU-land eller uden for EU, bedes du give os dine personlige oplysninger. Efterfølgende kontakter vi dig, for at udstede en faktura, der er fritaget for denne afgift eller skat.

Leveringsomkostningerne afhænger af destinationen (omkostningerne varierer afhængigt af destinationslandet samt i særlige områder (øer, områder med toldtillæg osv.).

I tilfælde af ordrer med levering til hjemadresse: Hvis pakkebuddet, som er en ansat i det transportfirma, der leverer vores ordrer, ikke finder nogen på den angivne adresse, vil personen efterlade en meddelelse med instruktioner om, hvordan leveringen skal foretages. FOTICOS S.L. kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser i leveringen af årsager, der ligger uden for vores kontrol: pakker, der er gået tabt af transportfirmaet, dårlig praksis fra transportfirmaet side (ingen efterladt besked om overlevering, ingen opringning til modtageren). Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for fejl fra køberens side: ufuldstændige eller forkerte adresser, manglende kontakt med leveringsfirmaet på trods af efterladte meddelelset, fravær på leveringstidspunktet osv.

FOTICOS S.L. forpligter sig kort sagt til, at ordren ankommer til leveringsadressen inden for den fastsatte tid, hvorefter det første leveringsforsøg vil blive foretaget til hos kunden, men vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle fejl fra køberens side.

Køberen modtager ordren på den adresse, der er angivet til levering. Virksomheden fralægger sig ethvert ansvar for fejl i den oplyste leveringsadresse. I sådanne tilfælde skal køberen kontakte kurerfirmaet direkte for at give dem de korrekte oplysninger om levering af ordren og i givet fald påtage sig eventuelle ekstraomkostninger.


Kunden er ansvarlig for at afhente pakker, der ikke leveres til en bestemt adresse, eller som ikke blev leveret, fordi ingen var hjemme til at kvittere for den. I sådanne tilfælde vil kurerfirmaet efterlade en afhentningsmeddelelse, så du kan afhente pakken på deres nærmeste kontor.


Modtageren af ordren bør afvise enhver pakke, der er åben ved ankomsten, samt enhver efterkravordre, der overstiger det beløb, der står som den endelige pris på købsfakturaen. Vi kan ikke tage ansvar for indhold, der mangler i en pakke, der har været åben ved modtagelse af pakken og er accepteret af kunden.


Modtageren forpligter sig til at sikre, at der altid er en person til rådighed til at modtage leveringen eller til at afhente varerne inden for kort tid fra kurerfirmaet.


Modtageren er ansvarlig for afhentning af pakker, der ikke er leveret til en privatadresse, undtagen i tilfælde, der ligger uden for kundens egen kontrol, og som beviseligt kan tilskrives kurerfirmaet.


Skulle varerne blive beskadiget på nogen måde, skal modtageren straks underrette os herom.


Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for told af enhver art (toldsatser, EU-afgifter eller andre afgifter), som måtte opstå ved forsendelser uden for Den Iberiske Halvø og Balearerne og/eller spansk territorium. Hvis sådanne afgifter skal betales, er det for købers egen regning.2. REGISTRERING PÅ MAILINGLISTE


Ved at gennemføre bestillingen accepterer du, at vi registrerer dig på vores mailingliste for at modtage vores nyhedsbreve, hvor vi udsender særlige tilbud, kampagner, nyheder osv. Du kan til enhver tid afmelde dig fra denne mailingliste, hvis du ønsker det med øjeblikkelig virkning. Du skal blot bruge linket "afmeld liste" på et af de nyhedsbreve, du modtager fra vores virksomhed, eller sende en besked fra sektionen Kontakt på hjemmesiden.3. LEVERING OG INDSAMLING AF TJENESTEYDELSER


Din ordre vil blive behandlet så hurtigt som muligt. Vi gør altid vores bedste for at overholde de aftalte frister. Kunden har dog ikke ret til erstatning eller til at ophæve kontrakten på grund af forsinket levering.4. BETALINGSMETODER, LEVERINGSTIDER OG LEVERINGSADRESSE


Du kan betale med Kreditkort, Visa, Mastercard eller PayPal
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at spørge os om noget, skal du blot kontakte os via kontaktformularen.5. POLITIK FOR RETURNERING AF ORDRER


I henhold til gældende regler kan ordren returneres indenfor 7 dage fra modtagelse, forudsat at produktet var defekt fra begyndelsen, returneres i original emballage og ikke er blevet brugt.
Ordrer med fotobilleder laves ud fra de fotografier, som brugeren har sendt, med samme placering, kvalitet, opløsning og størrelse: Brugeren er ansvarlig for at sikre, at det eller de fotos, der sendes ved bestillingen, er egnet til korrekt fremstilling af det ønskede produkt. Kontakt os venligst for eventuelle spørgsmål vedrørende minimumskrav.


I tilfælde af returnering af et produkt på grund af en fejl, fra vores side - ved levering af et produkt, der afviger fra bestillingen, eller hvis varen er ødelagt eller beskadiget ved ankomst, påtager FOTICOS S.L. sig alle forsendelsesomkostninger (sådanne omkostninger påtages ikke, hvis du ønsker at tilføje nye produkter til forsendelsen/ordren, når du ændrer den oprindelige ordre, da dette betragtes som et nyt køb).


Ved returnering af enhver anden art (dvs. ikke på grund af en fejl fra vores side), skal forsendelsesomkostningerne dækkes af køberen; så snart det returnerede produkt er modtaget, refunderes købet (eksklusiv forsendelse) ved hjælp af en postanvisning udstedt til køberen.


Vigtigt
Ligeledes kan ordren returneres og der kan anmodes om tilbagebetaling inden for 7 dage fra modtagelsen af ordren, forudsat at produktet er defekt fra kilden og returneres i originalemballage og ikke har været brugt.


Hvis ændringen skyldes en fejl i valget af størrelse eller farve eller en af produktmulighederne, skal køberen betale omkostningerne ved returnering til vores kontor.


Vigtig bemærkning: I betragtning af bestillingernes personlige karakter og i henhold til artikel 45 i lov om detailhandel 7/1996 fra 15. januar har køberen ikke ret til tilbagebetaling, hvis varerne er fremstillet i henhold til kundens specifikationer eller klart er blevet fremstillet efter mål. Der er heller ikke ret til tilbagebetaling i tilfælde af skader som følge af misbrug:


"Medmindre andet er aftalt, gælder bestemmelserne i den foregående artikel (artikel 44, fortrydelsesret) ikke for de følgende aftaler:
(...)
b) aftaler om levering af varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller klart individualiserede varer, eller som i sagens natur ikke kan returneres, eller som kan forringes eller forfalde hurtigt."


Nogle gange sender leveringsselskabet os de pakker tilbage, som de ikke har kunnet levere, fordi modtageren ikke blev fundet på den angivne adresse eller fordi der er tale om en forkert adresse. I sådanne tilfælde kontakter vores firma kunden, så pakken kan sendes igen. Hvis kunden ikke svarer på vores beskeder, opbevarer vi pakken i vores faciliteter i 6 måneder. Herefter vil varerne blive destrueret.

Ved nogle ordrer kan det købte produkt sendes i en kasse, boks eller emballage, der er tilpasset det pågældende produkt. Denne æske eller emballage er et element, der leveres for bedre beskyttelse og præsentation af produktet, men er ikke inkluderet i produktets pris. I tilfælde af at produktet ankommer ødelagt eller beskadiget, vil emballagen ikke blive erstattet eller tilbagebetalt. Kun selve det personaliserede produkt kan reproduceres eller returneres, hvis det opfylder de nødvendige betingelser (trykfejl, fremstilling osv.).


6. POLITIK FOR ACCEPT AF ORDRER


FOTICOS S.L. har interne standarder og en politik for accept af bestillinger og ordrer, så vi forbeholder os retten til at afvise eller annullere ordrer, der ikke overholder vores interne politik.


Politikken består af følgende:


FOTICOS S.L. forbeholder sig ret til at afvise og annullere ordrer med tekster eller billeder, der indeholder:
Fornærmelser eller upassende sprog
Indhold af fordomsfuld eller diskriminerende karakter
Indhold, der tilskynder til eller opildner til vold
Indhold, der kan være stødende eller sårende
Ordren kan afvises eller annulleres, også selv om der er sendt en bekræftelsesmail til køberen og foretaget betaling.


I sådanne tilfælde meddeler FOTICOS S.L. køberen, at ordren er blevet annulleret, og at det fulde beløb vil blive refunderet.7. AFHJÆLPNING OG ERSTATNING FOR SKADER


FOTICOS S.L. er yderst stolt af sin kvalitetskundeservice, og derfor garanterer virksomheden, at dens produkter og tjenester leveres i overensstemmelse med de betingelser, der er angivet i beskrivelsen af tilbuddet. Endvidere forpligter FOTICOS S.L. sig også til at yde kunden erstatning for enhver defekt, der er en direkte følge af ukorrekt levering af serviceydelser, når en sådan defekt er forårsaget af FOTICOS S.L. eller en af virksomhedens ansatte. Følgende regler er derfor gældende:


Når manglen består i en fejl eller fejl i fremstillingen af produktet, består afhjælpningen så vidt muligt i reparation eller udskiftning af det defekte produkt. Hvis reparation eller udskiftning af det defekte produkt ikke er mulig, skal kunden tilbydes det teknisk og økonomisk mest fordelagtige alternativ. Hvis forslaget i henhold til ovenstående afsnit ikke anses for at være tilfredsstillende, har kunden ret til at ophæve kontrakten med fuld tilbagebetaling af de betalte beløb (efter at kunden har returneret det defekte produkt).


FOTICOS S.L. forbeholder sig ret til at undersøge de påståede mangler.


Desuden påtager FOTICOS S.L. sig ikke noget ansvar for forskelle i opløsning eller farve mellem det originale foto og det færdige produkt, som kan skyldes det originale fotos mangelfulde kvalitet. Krav baseret på æstetisk smag berettiger ikke til refundering af den oprindelige betaling.8. ANVENDELSESBETINGELSER


8.1. Hele dette websted (tekster, fotografier, logoer, knapper, filer, farvesammensætning osv.) er beskyttet af lovgivningen om ophavsret og intellektuel ejendomsret. Enhver hel eller delvis gengivelse af dette indhold er forbudt uden specifik skriftlig tilladelse fra FOTICOS S.L.


8.2. FOTICOS S.L. forbeholder sig ret til at ændre handelstilbud på sit websted til enhver tid og uden varsel.


8.3. FOTICOS S.L. kan ikke garantere fuldstændig fravær af afbrydelser eller fejl i forbindelse med adgangen til hjemmesiden, men vil iværksætte alle midler, der står til rådighed for at forhindre dem.


8.4. Kunden går frivilligt og af egen fri vilje ind på dette websted, hvorfor FOTICOS S.L. ikke er ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller skader, der måtte opstå som følge af en sådan adgang eller brug af de oplysninger, der er indeholdt heri.9. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER


Brugeren er ansvarlig for indholdet af de fotografier og billeder, der sendes med henblik på at blive udviklet til personaliserede gaver, og erklærer, at han/hun er den eneste ejer af alle eksisterende rettigheder til de billeder, han/hun sender til os. Brugeren garanterer endvidere, at der ikke sker nogen krænkelse af tredjemands rettigheder eller rettigheder til de genstande, der er afbildet på billederne.10. BESKRIVELSE AF PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER


10.1 De produkter, der vises på dette websted, er til salg, så længe lagerbeholdningen rækker.


10.2. Særlige tilbud er markeret som sådan og er gyldige, så længe de vises på skærmen. Sådanne særtilbud kan ændres eller annulleres uden varsel.


10.3. FOTICOS S.L. er ikke forpligtet til at yde erstatning til brugeren eller tredjemand for eventuelle konsekvenser af brugen af deres produkter, hverken direkte eller indirekte, eller for skader på udstyr og/eller materialer.


10.4. De produkter, som vi betjener, er specialfremstillede varer, dvs. de fremstilles ved hjælp af det design, billede eller fotografi, som tidligere er blevet leveret til os ved bestillingen.


Køberen skal forstå, at sådanne processer udføres ved hjælp af sublimeringsteknologi og varme, og at visse materialer ikke absorberer farven på samme måde, som hvis fotoet er trykt på fotopapir eller sammenlignet med den farve, der ses på skærmen.


Vores produkter findes i en lang række materialer af meget forskellig art: keramik, plast, tekstil (polyester, bomuld osv.), træ, glas, lærred osv. Derfor accepterer og forstår brugeren ved bestillingen, at alle materialer afspejler farverne på forskellige måder, og at farvernes nuance, kontrast, lysstyrke eller intensitet kan variere fra det originale fotografi.11. ÆNDRING AF VILKÅR


FOTICOS S.L. forbeholder sig ret til at ændre disse generelle vilkår og betingelser for at forbedre de produkter og tjenester, der tilbydes via dets websted.


Meddelelse af ændringer af disse generelle vilkår og betingelser skal anses for at være pligtmæssigt og passende foretaget, når de vises på hjemmesiden.12. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION


Disse generelle vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Spanien. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af disse vilkår og betingelser er underlagt Spaniens domstoles eksklusive kompetence.