Garanteret levering på Fars Dag

Privatlivspolitik

EJER AF WEBSTEDET

I overensstemmelse med oplysningspligten i henhold til artikel 10 i den gældende lov 34/2002 af 11. juli 2002 om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel meddeler vi hermed, at den ansvarlige for det websted, hvor du kan downloade forskellige applikationer, er:

 • Virksomhedens navn: FOTICOS S.L. 
 • SKATTEREGISTRERINGSNUMMER: B50139120
 • Registreret adresse: CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)
 • Telefonisk kontakt: +34 976 222 090
 • E-mail adresse: [email protected]

OFFICIEL REGISTRERING:

 • Handelsregisteret i Zaragoza, bind 610, Almindelig 144 i sektion 2ª, Folio 39, side 5316, Inscription 1ª.
 • Varemærke ved O.E.P.M.: M1522815 og N0115274
 • Forordninger, der finder anvendelse på erhvervet og/eller adfærdskodekser: Lovgivning om elektronisk handel og RDL 1/2007 om forbrugere og brugere.
 • Hjemmeside: wanapix.dk

1 - ENHEDENS PRIVATLIVSPOLITIK

1.1 - KONTAKTOPLYSNINGER FOR DEN DATAANSVARLIGE

 • Virksomhedens navn: FOTICOS S.L.
 • SKATTEREGISTRERINGSNUMMER: B50139120 
 • Registreret adresse: CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)
 • Telefonisk kontakt: 976 222 090 
 • E-mailadresse: [email protected]

1.2 - KONTAKTOPLYSNINGER FOR DEN DATABESKYTTELSESANSVARLIGE (D.P.O.)

Martin López Escartín, advokat ICAM 103516 og med kontor hos HONOS ABOGADOS S.L.P. i C/ Langreo nº2, 1ºD, 33206, Gijón, Asturias. Telefon 608781399 og e-mail: [email protected]

1.3 - PLIGT TIL AT GIVE OPLYSNINGER I OVERENSSTEMMELSE MED RGPD 679/2016 OG LO 3/2018.

Før brugeren af et websted giver personoplysninger, skal han/hun omhyggeligt læse og forstå følgende for at være LICITISK, FAIR OG TRANSPARENT. 

Brugeren, der accepterer at indtaste sine data i kontaktformularerne på denne webside, i overensstemmelse med det, der er anført i dette afsnit af denne juridiske meddelelse, ERKLÆRER UDTRYKKELIGT OG FORKLARER UDTRYKKELIGT, AT:

Du giver udtrykkeligt tilladelse til, at FOTICOS S.L. med adresse på CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 de 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) indsamler og behandler personoplysninger om den person, der underskriver, eller som handler som lovlig repræsentant, værge eller kurator. Han/hun erklærer også, at han/hun er blevet behørigt informeret om den fremlagte tabel i forbindelse med den ret, der er fastsat i artikel 13 i GDPR.

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE & BRUGERDATAFIL

ANSVARLIG: FOTICOS S.L. CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

TILSIGTET ANVENDELSE

 • Forvaltning af de data, der indtastes i formularerne til dataindsamling på webstedet, med henblik på levering af de ønskede tjenester. 
 • Omfatter også køb via webstedet.
 • Vi indsamler IP-data for at finde ud af, hvorfra brugeren opretter forbindelse.
 • Du kan anmode om registrering af behandlingsaktiviteter ved at sende en anmodning pr. e-mail til: [email protected] eller via DPD.

D.P.O. (databeskyttelsesansvarlig): MARTIN LÓPEZ ESCARTIN - praktiserende advokat i Iltre. Colegio de Abogados de Madrid med nummer 103516 og kan kontaktes på: [email protected]

LEGITIMITET: udtrykkeligt samtykke fra den registrerede, som til enhver tid kan tilbagekaldes.

INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF OPGAVER: Der foretages ingen international overførsel af oplysninger.

TARGETER FOR OVERFØRING AF DATA: Der overføres ingen data, medmindre det er nødvendigt for at opfylde den ønskede tjeneste.

RETTIGHEDER

 • Retten til at anmode om adgang til personoplysninger om den registrerede,
 • retten til at anmode om berigtigelse eller sletning af dem,
 • retten til at anmode om begrænsning af behandlingen af dem, 
 • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen,
 • retten til dataportabilitet
 • Ret til at fravælge reklamer 

Yderligere oplysninger: Du kan til enhver tid indgive en klage til AEPD C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid

OPBEVARINGSPERIODER FOR DATA

 • BRUGER: For varigheden af de tjenester, der anmodes om i formularerne, idet de giver deres samtykke, som til enhver tid kan tilbagekaldes.
 • KUNDER: Så længe det kommercielle forhold varer, og så længe det er lovpligtigt at opbevare dem i overensstemmelse med loven.

Hvor du kan gøre brug af dine rettigheder: Du kan anmode om vores formularer til at gøre brug af dine rettigheder på: [email protected]

Denne databeskyttelsespolitik kan ændre sig med tiden som følge af eventuelle ændringer i lovgivningen, retspraksis eller de kriterier, som det spanske databeskyttelsesagentur og/eller den kompetente myndighed følger på et givet tidspunkt. Derfor forbeholder FOTICOS S.L. sig ret til at ændre denne juridiske meddelelse for at tilpasse den til ny lovgivning eller retspraksis, der er gældende på det præcise tidspunkt, hvor der er adgang til hjemmesiderne, samt til praksis i sektoren. Vi beder dig om at gennemgå denne juridiske meddelelse med jævne mellemrum.

1.4 - RETTIGHEDER ANERKENDT VED EU-FORORDNING 2016/679 OG LO 3/2018

 • Ret til at anmode om adgang til personoplysninger: Du kan spørge os, om vi behandler dine oplysninger.
 • Ret til at anmode om berigtigelse, hvis de er indsamlet forkert, og/eller anmode om sletning af dem.
 • Ret til at anmode om begrænsning af behandlingen: I visse tilfælde kan du anmode om, at vi midlertidigt suspenderer behandlingen af dine data, eller at vi opbevarer dem i længere tid end nødvendigt, hvis det er nødvendigt. 
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling: Vi stopper behandlingen af dine oplysninger, undtagen af juridiske årsager.
 • Ret til dataportabilitet: Du kan til enhver tid bede os om at videresende dine data til en forhandler efter eget valg efter udtrykkelig anmodning.
 • Ret til at fravælge reklamer: Du kan til enhver tid meddele os dit ønske om ikke at modtage reklamer fra vores virksomhed ved at sende os en e-mail.

HVORDAN KAN JEG SØGE OM RETTIGHEDER

FOTICOS S.L. vil informere alle sine medarbejdere om proceduren for at varetage de berørte parters rettigheder; vi har defineret en protokol for at kunne reagere på alle udøvelser af rettigheder. Du kan sende os din anmodning om at udøve dine rettigheder til [email protected] eller pr. post til vores adresse, som vi har angivet i overensstemmelse med artikel 10 i LSSI - CE. Vi beder dig om altid at huske på følgende, når du udøver dine rettigheder:

 • Indehaverne af personoplysninger (registrerede) kan udøve de rettigheder, der er anerkendt i forordning 679/2016 og LO 3/2018 af 5. december. Udøvelsen af rettighederne er gratis.
 • Den dataansvarlige skal svare de registrerede uden unødig forsinkelse og på en kortfattet, gennemsigtig og forståelig måde, i et klart og enkelt sprog og opbevare beviser for overholdelse af pligten til at svare på anmodninger om udøvelse af rettigheder, der er fremsat. 
 • Hvis anmodningen fremsættes elektronisk, skal oplysningerne så vidt muligt gives elektronisk, medmindre den registrerede anmoder om andet.
 • Anmodninger skal besvares senest en måned efter modtagelsen, hvilket kan forlænges med yderligere to måneder under hensyntagen til kompleksiteten eller antallet af anmodninger, men i så fald skal den registrerede underrettes om forlængelsen senest en måned efter modtagelsen af anmodningen med angivelse af årsagerne til forsinkelsen.
 • Du kan indgive en klage til AEPD, hvis du finder det nødvendigt, på adressen C/ Jorge Juan nº6, Madrid.

2- GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER FOR VORES POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER.

Denne juridiske meddelelse er underlagt principperne om LICITUD, FAIRNESS OG TRANSPARENS og er skrevet, så den kan forstås af alle, der opretter forbindelse til dette websted. Hvis du er i tvivl om dens kompleksitet, skal du ikke tøve med at kontakte os for at få en afklaring.

2.1 - FORTROLIGHED

Alle data, der leveres ved hjælp af elektroniske formularer, vil blive behandlet i overensstemmelse med de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, og under alle omstændigheder vil de blive behandlet fortroligt af FOTICOS S.L.'s personale, der håndterer disse oplysninger. Virksomhedens personale underskriver en streng fortrolighedskontrakt.

2.2 - OPLYSNINGER OM VILLIGHEDEN TIL AT OPGIVE DATA OG KONSEKVENSERNE HERAF

FRIVILLIGHED/FORPLIGTELSE

Brugerne af webstederne informeres om, at svarene på spørgsmålene i de dataindsamlingsformularer, der findes på dette websted, er frivillige eller obligatoriske. En asterisk angiver, om det er obligatorisk eller ej. Resten af oplysningerne er frivillige.

KONSEKVENS

Ved at udfylde formularerne på de forskellige websteder vedrørende de tjenester, der leveres af FOTICOS S.L., accepterer brugerne, at de oplysninger, de giver, indgår og behandles i et register over personoplysninger, som ejes af FOTICOS S.L., og de kan udøve de relevante rettigheder i henhold til følgende bestemmelse.

Du kan på enhedens post- eller e-mail-adresse anmode om registret over behandlingsaktiviteter af dine data.

2.3 - OPLYSNINGER OM DE OPBEVAREDE DATA

De data, vi har fra webstedet, kan være:

 • Det er kun de oplysninger, der indsamles i formularerne på webstedet.
 • Cookies data, der vil blive fastlagt i cookiepolitikken.

Disse oplysninger modtages af FOTICOS, S.L. og sælges, overføres eller udlejes aldrig til andre virksomheder, undtagen i det logiske tilfælde til levering af den service, der anmodes om via formularerne.

2.4 - I HVOR LANG TID

Vi opbevarer oplysninger så længe det er nødvendigt for at levere vores tjenester, overholde juridiske forpligtelser og beskytte vores eller andre parters interesser.

 • Data, der indsamles til levering af vores nyhedsbrev: Fra tilmeldingen til det øjeblik, hvor brugeren anmoder om at afmelde sig tjenesten ved at sende en e-mail. 
 • Kundeoplysninger: Fra det øjeblik brugeren køber vores produkter, til de er lovligt forpligtet til at opbevare dem. Normalt er fristen fastsat af skattelovgivningen. 
 • Cookie-data: Som fastlagt i cookiepolitikken og/eller konfigureret af brugeren. 
 • Webbrugerdata: Strengt begrænset til den tid, hvor din forespørgsel behandles, normalt for at anmode om tilbud. Hvis du ikke bliver kunde, højst 3 måneder.

Brugeren kan under alle omstændigheder til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til behandlingen af sine oplysninger.

2.5 - TIL HVILKET FORMÅL OPLYSNINGERNE OPBEVARES.

Det eneste formål med behandlingen af dine data er at give dig den service, som du har anmodet om fra vores virksomhed, og, hvis du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig kommerciel kommunikation, at kunne sende dig nyheder om de produkter og priser, vi sælger. Formålet med brugen af cookies er fastlagt i Cookies-politikken, hvor hver enkelt af dem er specifikt specificeret.

3 - OPLYSNINGER FRA INFORMATIONSDISTRIBUTIONSLISTEN

Hvis du har accepteret at modtage reklamer via e-mail, kan FOTICOS S.L. sende dig en e-mail for at informere dig om forbedringer, nyheder eller tilbud på dette websted. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at sende en e-mail til FOTICOS S.L..

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE DISTRIBUTION AF DATAFILER

Ansvarlig: FOTICOS S.L. CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

HENSIGT: Udsendelse af reklamer, forbedringer og nyheder, så længe brugeren har accepteret denne udsendelse.

Du kan anmode om registrering af behandlingsaktiviteter ved at sende en anmodning til følgende e-mailadresse: [email protected]

D.P.O. (databeskyttelsesansvarlig): MARTIN LÓPEZ ESCARTIN - praktiserende advokat i Iltre. Colegio de Abogados de Madrid med nummer 103516 og kan kontaktes via: [email protected]

LEGITIMITET: udtrykkeligt samtykke fra den berørte part, som til enhver tid kan tilbagekaldes.

INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF OPGAVER: Der foretages ingen international overførsel af oplysninger.

TARGETER FOR OVERFØRING AF DATA: Der vil ikke blive overført oplysninger, medmindre det er nødvendigt for at opfylde den ønskede tjenesteydelse.

RETTIGHEDER

 • Retten til at anmode om indsigt i personoplysninger om den registrerede,
 • retten til at anmode om berigtigelse eller sletning af dem,
 • retten til at anmode om begrænsning af behandlingen af dem, 
 • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen,
 • retten til dataportabilitet
 • Retten til at fravælge reklamer.

OPBEVARINGSPERIODE FOR DATA: Så længe du er medlem af mailinglisten. Du kan til enhver tid meddele dit ønske om ikke at forblive på listen. 

Yderligere oplysninger: Du kan til enhver tid indgive en klage til AEPD på adressen C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid.

Hvor du kan gøre brug af dine rettigheder: Du kan anmode om vores formularer til at gøre brug af dine rettigheder på: [email protected]

4 - BRUGERENS ANSVAR FOR BRUG OG INDHOLD

Både adgangen til webstederne og den brug, der kan gøres af de oplysninger og det indhold, der er indeholdt heri, er udelukkende brugerens ansvar.

Derfor er brugen af de oplysninger, billeder, indhold og/eller produkter, der er beskrevet og tilgængelige via disse, underlagt gældende national eller international lovgivning samt principperne om god tro og lovlig brug af brugerne, som er fuldt ud ansvarlige for denne adgang og korrekte brug.

Brugerne er forpligtet til at gøre rimelig brug af tjenesterne eller indholdet i henhold til princippet om god tro og med respekt for gældende lovgivning, moral, offentlig orden, god skik, tredjemands rettigheder eller FOTICOS S.L.'s egne rettigheder, alt sammen i overensstemmelse med de muligheder og formål, som de er beregnet til. FOTICOS S.L. påtager sig intet ansvar, hverken direkte eller indirekte, for følgeskader eller tabt fortjeneste, som skyldes misbrug af tjenesterne eller indholdet fra brugernes eller tredjemands side.

5 - BURGERKONCEPT

Brugen af websiden er en betingelse for brugeren og indebærer fuld og uforbeholden accept af alle bestemmelser i denne juridiske meddelelse i den version, der er offentliggjort af FOTICOS S.L. på samme tidspunkt som brugeren går ind på websiden. Brugeren skal derfor læse denne Juridiske meddelelse omhyggeligt hver gang han/hun har til hensigt at bruge webben, da den kan blive ændret.

6 - KUNDEKONCEPT

At være kunde indebærer, at du udfører en købs- og salgshandling ved hjælp af vores websted, hvor du i overensstemmelse med europæisk og spansk lovgivning betragtes som den købende part og har ret til visse rettigheder, der er fastsat i købsbetingelserne eller brugen af webstedet, og under alle omstændigheder er du underlagt forbruger- og brugerlovgivningen, medmindre du identificerer dig selv som en professionel, der er underlagt anden gældende lovgivning.

7 - OFFICIELLE WEBSTED SPROG

Det lovbestemte sprog er spansk, og i tilfælde af en oversættelse af denne juridiske meddelelse til et andet sprog skal de oprindelige bestemmelser på spansk derfor forstås som bindende både i den juridiske meddelelse og i servicebetingelserne.

8 - SOCIALE NETVÆRK

FOTICOS S.L. har eller kan have en profil åben på de vigtigste sociale netværk i alle de netværk, hvor FOTICOS S.L. er anerkendt som ansvarlig for behandlingen af de oplysninger, som virksomhedens brugere og/eller tilhængere af virksomheden har indsat i virksomhedens profil. Den behandling, som FOTICOS S.L. vil foretage af disse data, vil være den behandling, som det sociale netværk tillader virksomhedens profiler inden for rammerne af sine politikker som socialt netværk. FOTICOS S.L. vil således kunne informere sine følgere på enhver måde, som det sociale netværk tillader, om sine aktiviteter, nye produkter, handlinger og begivenheder samt tilbud om personlig brugerservice. FOTICOS S.L. vil ikke udtrække data fra de sociale netværk, medmindre der udtrykkeligt og specifikt er indhentet brugerens samtykke hertil. Brugeren accepterer de betingelser, som de sociale netværksplatforme stiller i deres privatlivspolitikker.

9 - OPLYSNINGER OM LINKS

FOTICOS S.L. er ikke ansvarlig for websteder, der ikke ejes af FOTICOS S.L., og som kan tilgås via links eller indhold, der stilles til rådighed af tredjeparter.

Enhver brug af et link eller adgang til et websted, der ikke ejes af FOTICOS S.L., sker på brugerens egen risiko, og FOTICOS S.L. anbefaler eller garanterer ikke oplysninger, der er opnået via et link, der ikke ejes af FOTICOS S.L., og er heller ikke ansvarlig for tab, krav eller skader som følge af brug eller misbrug af et link eller de oplysninger, der opnås gennem det, herunder andre links eller websteder, afbrydelse af tjenesten eller adgangen eller forsøg på at bruge eller misbruge et link, enten når der oprettes forbindelse til FOTICOS S.L.'s websted eller når der opnås adgang til oplysninger fra andre websteder fra FOTICOS S.L.'s websted.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

De oplysninger og tjenester, der er inkluderet i eller tilgængelige via websiderne, kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages jævnligt ændringer i de oplysninger, der er indeholdt heri. FOTICOS S.L. kan til enhver tid foretage forbedringer og/eller ændringer i tjenesterne eller indholdet.

FOTICOS S.L. har indhentet de oplysninger og materialer, der er indeholdt i webstedet, fra kilder, der anses for at være pålidelige, men selv om der er truffet de tilsvarende foranstaltninger for at sikre, at oplysningerne er korrekte, garanterer FOTICOS S.L. ikke, at de er nøjagtige og ajourførte.

Det skal også bemærkes, at indholdet af dette websted er til orientering om FOTICOS S.L.'s kvalitet, beliggenhed, indkvartering, tjenester og priser.

10 - OPLYSNINGER OM FRASKRIVELSE AF ETHVERT ANSVAR SOM FØLGE AF TEKNISKE OG INDHOLDSMÆSSIGE FEJL

FOTICOS S.L. fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af afbrydelser eller funktionsfejl i forbindelse med de tjenester eller det indhold, der tilbydes på internettet, uanset årsagen hertil. 

FOTICOS S.L. er heller ikke ansvarlig for nedbrud i netværket, tab af forretning som følge af sådanne nedbrud, midlertidige afbrydelser af elforsyningen eller enhver anden form for indirekte skade, som brugerne måtte blive påført af årsager, der ligger uden for FOTICOS S.L.'s kontrol.

FOTICOS S.L. erklærer eller garanterer ikke, at tjenesterne eller indholdet vil blive afbrudt eller være fri for fejl, at fejl vil blive rettet, eller at tjenesten eller den server, der gør den tilgængelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter, uanset at FOTICOS S.L. gør sit bedste for at undgå denne type hændelser. I tilfælde af at brugeren træffer visse beslutninger eller udfører visse handlinger på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt på et af webstederne, anbefales det at kontrollere de modtagne oplysninger med andre kilder.

11 - INDUSTRIEL OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Det indhold, der leveres af FOTICOS S.L., samt det indhold, der er lagt ud på netværket via dets websider, udgør et værk i henhold til lovgivningen om intellektuel ejendomsret og er derfor beskyttet af de love og internationale konventioner, der gælder på dette område.

FOTICOS er et registreret varemærke under det spanske patent- og varemærkekontor med sagsnummer M1522815. Brugen heraf er derfor begrænset af varemærkeloven. 

Enhver form for reproduktion, distribution, offentlig formidling, omdannelse, tilrådighedsstillelse og generelt enhver anden form for offentlig udnyttelse af websiderne og deres indhold og information er forbudt uden FOTICOS S.L.'s udtrykkelige og forudgående skriftlige samtykke. 

Følgelig er alt indhold, der vises på de forskellige websteder og især design, tekster, grafik, logoer, ikoner, knapper, software, handelsnavne, mærker, varemærker, industrielle tegninger eller andre tegn, der kan anvendes industrielt og kommercielt, underlagt intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, der tilhører FOTICOS S.L. eller tredjemand, der ejer dem, og som har givet behørig tilladelse til at medtage dem på de forskellige websteder.

Indholdet, billederne, formularerne, udtalelserne, indeksene og andre formelle udtryk, der indgår i websiderne, samt den software, der er nødvendig for driften og visualiseringen af disse, udgør også et værk i ophavsretlig forstand og er derfor beskyttet af de internationale konventioner og den nationale lovgivning om intellektuel ejendomsret, der måtte være gældende. Manglende overholdelse af ovenstående indebærer alvorlige ulovlige handlinger, som kan straffes civil- og strafferetligt.

Det er forbudt at foretage enhver handling, hvorved brugerne af tjenesterne eller indholdet kan udnytte eller kommercielt, direkte eller indirekte, helt eller delvist, kommercielt udnytte eller anvende indhold, billeder, formularer, indekser og andre formelle udtryk, der indgår i websiderne, uden forudgående skriftlig tilladelse fra FOTICOS S.L..

Navnlig, og uden begrænsning, reproduktion, distribution, udstilling, transmission, videresendelse, udsendelse, udsendelse i enhver form, lagring på hardware eller logiske medier (f.eks. disketter eller computerharddiske), digitalisering eller tilrådighedsstillelse fra andre databaser end dem, der tilhører FOTICOS S.L., med tilladelse fra FOTICOS S.L, samt deres oversættelse, tilpasning, bearbejdning, arrangement eller enhver anden omdannelse af sådanne udtalelser, billeder, former, indekser og andre formelle udtryk, som stilles til rådighed for brugerne gennem tjenesterne eller indholdet, så længe sådanne handlinger er underlagt den gældende lovgivning om intellektuel, industriel eller billedmæssig ejendomsret.

FOTICOS S.L. kan frit begrænse adgangen til websiderne og de produkter og/eller tjenester, der tilbydes herpå, samt den efterfølgende offentliggørelse af de udtalelser, observationer, billeder eller kommentarer, som brugerne måtte sende via e-mail.

FOTICOS S.L. kan i denne forbindelse, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, uden at dette berører brugernes fulde og eksklusive ansvar, etablere de nødvendige filtre for at undgå, at der via dets websider kan komme indhold eller holdninger ind på nettet, der anses for at være racistisk, fremmedfjendsk, diskriminerende, pornografisk, ærekrænkende eller på nogen måde tilskynder til vold eller til udbredelse af klart ulovligt eller skadeligt indhold, og som er forbudt i henhold til LO 10/2022 af 6. september.

De brugere, der sender til FOTICOS S.L.'s websider, til FOTICOS S.L.'s forslagsafdeling, bemærkninger, synspunkter eller kommentarer via e-mailtjenesten, medmindre de udtrykker det modsatte på en bestemt og utvetydig måde, i de tilfælde, hvor dette er muligt på grund af tjenestens eller indholdets art, er det underforstået, at de giver FOTICOS S.L. tilladelse til reproduktion, distribution, udstilling, transmission, videresendelse, udsendelse i ethvert format, lagring på fysiske eller logiske medier (f.eks. disketter eller computerharddiske), digitalisering, tilrådighedsstillelse fra databaser tilhørende FOTICOS S.L., oversættelse, tilpasning, bearbejdning, arrangement eller enhver anden omdannelse af sådanne observationer, udtalelser eller kommentarer, så længe ophavsretlig beskyttelse er lovligt sikret. Det er også underforstået, at denne tilladelse gives gratis, og at brugeren alene ved at sende sådanne observationer, udtalelser eller kommentarer pr. e-mail afviser ethvert krav på vederlag fra FOTICOS S.L..

I overensstemmelse med det, der er anført i det foregående afsnit, har FOTICOS S.L. også tilladelse til at ændre eller modificere sådanne observationer, udtalelser eller kommentarer for at tilpasse dem til de redaktionelle behov for websideformatet, uden at det skal forstås som om der er nogen form for skade på nogen form for moralsk ophavsret, som brugerne måtte have på dem.

Det er forbudt at anvende tekniske, logiske eller teknologiske midler, der gør det muligt for tredjemand direkte eller indirekte, med eller uden fortjeneste, at drage fordel af hvert enkelt indhold, formularer, indekser og andre formelle udtryk, der indgår i websiderne, eller af den indsats, som FOTICOS S.L. har gjort for at få dem til at fungere, og det er forbudt. Især er det forbudt at oprette links, hyperlinks, framing eller lignende links i retning af FOTICOS S.L.'s websider uden FOTICOS S.L.'s forudgående, udtrykkelige og skriftlige samtykke. Enhver overtrædelse af bestemmelserne i dette punkt skal betragtes som en krænkelse af FOTICOS S.L.'s legitime intellektuelle ejendomsrettigheder til websiderne og alt indholdet af disse.

FOTICOS S.L. påtager sig intet ansvar for eventuelle konsekvenser af ovennævnte adfærd og handlinger, ligesom FOTICOS S.L. heller ikke påtager sig noget ansvar for tredjeparters indhold, tjenester, produkter osv., der kan tilgås direkte eller via bannere, links, hyperlinks, framing eller lignende links fra FOTICOS S.L.'s websteder.

12 - KONFLIKTLØSNING

Denne juridiske meddelelse vil ikke blive arkiveret individuelt for hver enkelt bruger, men vil fortsat være tilgængelig via internettet på dette websted. Den er tilgængelig via den forbindelse, som den enkelte bruger har på sit forbindelsessystem. 

Brugere, der har status som forbrugere eller brugere som defineret i spansk lovgivning og er bosiddende i Den Europæiske Union, kan, hvis de har haft et problem med et køb foretaget hos FOTICOS S.L. for at forsøge at nå frem til en udenretslig løsning, henvende sig til Online Dispute Resolution Platform, der er oprettet af Den Europæiske Union og udviklet af Europa-Kommissionen i henhold til forordning (EU) 524/2013. Som det også fremgår af "Generelle vilkår og betingelser" og/eller "Brug af hjemmesiden".

Forudsat at brugeren ikke er en forbruger eller bruger, og når der ikke findes nogen forordning, der forpligter til andet, er parterne enige om at underkaste sig domstolene i Zaragoza, da dette er det sted, hvor kontrakten blev indgået, idet de udtrykkeligt giver afkald på enhver anden jurisdiktion, der måtte svare sig for dem.

13 - LOVGIVNING 

De love, der gælder for dette websted, er spanske love. 

Juridisk meddelelse udarbejdet af HONOS ABOGADOS S.L.P. for FOTICOS S.L. i overensstemmelse med RGPD 679/2016 om beskyttelse af personoplysninger og LSSI (lov om informationssamfundstjenester), 34/2002, ud over lovgivningen om intellektuel ejendomsret. Indholdet af denne juridiske meddelelse er registreret i Safe Creative Intellectual Property Registry, med registreringskode 1602176603277. Gengivelse af hele eller dele heraf er forbudt.