Generelle betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF HJEMMESIDEN 

Betingelserne i dette dokument (KONTRAKTEN) regulerer forholdet mellem den kommercielle virksomhed, der ejer hjemmesiden, og dig, der køber vores produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden, og som under hensyntagen til den gældende beskatning i form af skatter og afgifter såsom merværdiafgift, afhængigt af dit bopælsland/sted, der er identificeret, hvor det er relevant, i det følgende vil blive omtalt som kunden, da lovgivningen giver dig denne definition. I denne aftale reklamerer og fremmer enheden FOTICOS S.L. salget af sine personlige produkter på grundlag af gældende lovgivning.

Definitioner

 • BRUGER - Den besøgende, der går ind på webstedet, men ikke registrerer sig. Det er kun denne Cookies-politik, der gælder for ham/hende med hensyn til de cookies, der påvirker ham/hende i forbindelse med brugen af webstedets tjenester.
 • KUNDER - Den besøgende, der går ind på eller besøger en af FOTICOS S.L.'s websider og fortsætter med at registrere sig i de dertil indrettede formularer for at foretage et køb via nettet og indarbejder bankoplysninger for at kunne foretage købet.
 • BESTILLING BASERET PÅ FOTOGRAFIER - Bestillinger med foto foretages med det billede, som brugeren sender, i samme position, kvalitet, opløsning og mål. Brugeren er ansvarlig for at sikre, at det eller de billeder, der sendes på tidspunktet for bestillingen, har tilstrækkelige krav til en korrekt fremstilling. I forbindelse med disse definitioner er disse brugs-, købs- og salgsbetingelser på websiderne udarbejdet til slutbrugere.

I overensstemmelse med lov 4/2022 af 25. februar meddeler vi dig, at hvis du anser dig selv for at være en SÅRBAR FORBRUGER, bedes du straks give os besked, så vi skriftligt eller telefonisk kan uddybe eventuelle oplysninger, som du ikke forstår, om de betingelser, som vi angiver nedenfor. I henhold til artikel 3 i RDL 1/2007 af 16. november 2007 betragtes de fysiske personer, der individuelt eller kollektivt på grund af deres karakteristika, behov eller personlige, økonomiske, uddannelsesmæssige eller sociale forhold befinder sig i en særlig situation med underordnethed, forsvarsløshed eller manglende beskyttelse, som forhindrer dem i at udøve deres rettigheder som forbrugere på lige vilkår, som sårbare forbrugere med hensyn til specifikke forbrugerforhold.

1 - Introduktion 

Disse vilkår og betingelser er udarbejdet under hensyntagen til det europæiske direktiv om forbrugerrettigheder (2011/83/EF) af 25. oktober 2011 samt direktiv 2002/58/EF om privatlivets fred og elektronisk handel, som er gennemført i Spanien ved RDL 1/2007 af 1. april om forbrugere og brugere og efterfølgende ændringer heraf og det andet ved lov 34/2002 LSSI- EF. Disse regulerer forholdet mellem forbrugere (købere via vores websted) og vores virksomhed som ejer af webstedet og som sælger.

Den aftale, der regulerer vores forhold, er en aftale om salg uden for en kommerciel forretning, som er reguleret i RDL 1/2007 af 1. april om forbrugere og brugere.

FOTICOS S.L. kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre disse generelle betingelser ved at offentliggøre disse ændringer på portalen, så brugerne altid kan få kendskab til dem, før de besøger portalen eller køber varer, der tilbydes på portalen. Dermed opfyldes den informationspligt, der kræves i henhold til loven.

Denne kontrakt er underlagt spansk lovgivning, navnlig loven om forbrugere og brugere, samt al anden lovgivning, der vedrører forbrugere og brugere, både national lovgivning og EU-lovgivning, som finder anvendelse på alle spørgsmål, der ikke er omhandlet i denne kontrakt med hensyn til fortolkning, gyldighed og gennemførelse.

Den tager også hensyn til lovgivningen om kontraktvilkår og det gældende direktiv 2002/58/EF om privatlivets fred og elektronisk handel, som er gennemført i Spanien ved lov 34/2002.

I tilfælde af at nogle af de spørgsmål, der opstår, ikke er reguleret, finder den civile lovbog anvendelse som subsidiær regel.

Sproget i de generelle vilkår og betingelser og det, der regulerer, hvad der er aftalt i disse betingelser er SPANSK - CASTILLIANSK, enhver oversættelse foretaget til samme, og i tilfælde af uoverensstemmelse vil spansk - castiliansk være gældende for dens løsning.

2 - Grundlæggende regler for brugernes og kundernes brug af webstedet

Som en generel regel om obligatorisk overholdelse af disse betingelser for brugeren af webstedet, og inden de generelle betingelser tages i brug, er brugeren/køberen forpligtet til at:

 • I tilfælde af registrering forpligter brugeren sig til at give sandfærdige oplysninger og holde dem opdateret, en forpligtelse, der er et princip i lov om beskyttelse af personoplysninger 3/2018 af 5. december (se retsinformation om privatlivspolitik).
 • Ikke at indtaste, lagre eller sprede oplysninger eller materiale på eller fra Portalen, der er ærekrænkende, injurierende, obskønt, truende, fremmedfjendsk, opfordrer til vold eller diskrimination på grund af race, køn, ideologi, religion eller som på nogen måde krænker form, offentlig orden, grundlæggende rettigheder, offentlige friheder, ære, privatlivets fred eller tredjeparters image og generelt de gældende regler. 
 • Ikke at indføre, lagre eller sprede via portalen et computerprogram, data, virus, kode, hardware eller telekommunikationsudstyr eller andre elektroniske eller fysiske instrumenter eller anordninger, der kan forårsage skade på portalen, på nogen af tjenesterne eller på udstyr, systemer eller netværk hos FOTICOS S.L., hos enhver bruger, hos dets leverandører eller generelt hos enhver tredjepart, eller som på anden måde kan forårsage nogen form for ændring eller forhindre den normale drift af disse. 
 • Ikke at udføre reklame-, salgsfremmende eller kommercielle udnyttelsesaktiviteter gennem portalen, ikke at bruge indholdet og især de oplysninger, der er opnået gennem portalen, til at sende reklamer, sende meddelelser med henblik på direkte salg eller til andre kommercielle formål eller til at indsamle eller gemme personoplysninger om tredjeparter. 
 • Ikke at bruge falske identiteter eller at udgive sig for at være en anden person ved brug af portalen eller ved brug eller erhvervelse af produkterne, herunder ved brug af adgangskoder eller adgangskoder fra tredjeparter eller på anden måde.
 • Ikke at indføre, lagre eller formidle indhold via portalen, der krænker tredjemands intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder eller forretningshemmeligheder, eller generelt indhold, som vedkommende ikke i overensstemmelse med loven har ret til at stille til rådighed for tredjemand.

Særlige betingelser for køb på webstedet

Dette dokument indeholder de generelle vilkår og betingelser. Når ordren er afgivet, antages det, at kunden accepterer disse generelle vilkår og betingelser, hvorved der indgås en kontrakt mellem dig og din leverandør af produkter og tjenester FOTICOS S.L. med CIF B50139120.

Det anbefales derfor, at du, inden du køber et produkt eller en tjenesteydelse, læser og accepterer både disse generelle vilkår og betingelser og den juridiske meddelelse.

Hvis du har brug for minimumskrav for at udføre et arbejde baseret på et fotografi, bedes du kontakte os.

1 - Beskrivelse af produkter og tjenester

 • De produkter, der vises på FOTICOS S.L.'s websider, kan købes, så længe lager haves.
 • Tilbuddene vil være markeret som sådan og vil være gyldige, så længe de vises på din skærm. Sådanne tilbud kan ændres eller annulleres uden forudgående varsel.
 • FOTICOS S.L. er ikke forpligtet til at yde erstatning til brugeren eller tredjemand for følgerne af brugen af dets produkter, hvad enten det drejer sig om direkte eller indirekte skader eller skader på maskiner og/eller materialer.
 • De produkter, vi serverer, er personlige produkter, dvs. vi fremstiller dem ved hjælp af det design, billede eller fotografi, som du tidligere har sendt os ved bestillingen.

Den købende bruger forstår, at disse værker er fremstillet ved hjælp af forskellige teknikker såsom sublimering, lasertryk, gravering og andre, og at visse materialer ikke absorberer farver på samme måde, som hvis et billede er trykt på fotografisk papir, eller hvis vi sammenligner det med den farve, vi ser gennem skærmen.

Vores produkter er fremstillet af en lang række forskellige materialer af forskellig art: keramik, plast, stof (polyester, bomuld osv.), træ, glas, lærred osv. Derfor accepterer og forstår brugeren ved bestillingen, at hvert materiale kan vise farven på forskellige måder og ændre tonen, kontrasten, lysstyrken eller intensiteten af farverne i det originale fotografi.

2 - Priser og leveringstider

Priserne på de produkter eller tjenester, der vises på FOTICOS S.L.'s websted, er endelige priser og inkluderer derfor den tilsvarende merværdiafgift (moms).

De forskellige typer tilbud og rabatter, der vises på nettet eller som brugerne modtager (mængderabatter, kampagnekoder osv.), kan ikke kombineres med hinanden. Hvis et produkt er berettiget til mere end én type rabat, anvendes den mest fordelagtige for brugeren.

Hvis din virksomhed er beliggende i et EU-land eller uden for EU, skal du, når du afgiver en ordre, vælge muligheden "Jeg ønsker at modtage en faktura" og sætte kryds i feltet "Jeg er en virksomhed". 

Forsendelsesomkostningerne afhænger af destinationen (omkostningerne varierer alt efter destinationslandet samt i særlige områder (øer, områder med toldtillæg osv.).

I tilfælde af ordrer med levering til hjemmet: Hvis leveringspersonen, en medarbejder i det transportfirma, der leverer vores ordrer, ikke kan finde nogen på den angivne adresse, vil han efterlade en meddelelse med instruktioner om, hvordan leveringen kan koordineres. FOTICOS S.L. er ikke ansvarlig for forsinkelser i leveringen af årsager, som ligger uden for vores kontrol (pakker, der er gået tabt af transportfirmaet, dårlig praksis fra uddelerens side, f.eks. manglende efterladelse af en meddelelse eller manglende opkald til modtageren). Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for fejl fra køberens side: ufuldstændig eller forkert adresse, manglende kontakt med leveringsfirmaet på trods af en overdragelsesmeddelelse, fravær på leveringstidspunktet osv.

FOTICOS S.L. forpligter sig kort sagt til, at ordren vil ankomme til leveringsadressen inden for den fastsatte tid, hvorefter det første leveringsforsøg vil blive foretaget til den modtagende kunde, men vi kan ikke kontrollere fejl eller fejl hos den person, der leverer ordren, eller hos den kunde, der modtager ordren, hvilket kan medføre, at leveringen ikke kan gennemføres med succes ved det første eller efterfølgende forsøg.

3 - Levering og indsamling af tjenesteydelser

Dine ordrer vil blive behandlet så hurtigt som muligt. Der vil altid blive gjort alt for at overholde de aftalte leveringstider.

4 - Returnering af en ordre

a) Fortrydelsesret (art. 102 RDL 1/2007 af 1. april 2007)

Fortrydelsesretten på produkter er 14 kalenderdage fra modtagelsen af ordren. I overensstemmelse med lovgivningen om forbrugere og brugere. RDL 1/2007 af 1. april 2007 og senere ændringer. Kontroller venligst, om din bestilling vedrører et produkt, der sælges skræddersyet til dig, da dette er en undtagelse fra denne ret.

b) Undtagelser fra fortrydelsesretten (art. 102 RDL 1/2007 af 1. april 2007)

Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter vedrørende:

 • a) levering af tjenesteydelser, når tjenesteydelsen er fuldt ud udført, når udførelsen er påbegyndt, med forbrugerens og brugerens forudgående udtrykkelige samtykke og med dennes anerkendelse af, at han er klar over, at han mister sin fortrydelsesret, når aftalen er fuldt ud opfyldt af iværksætteren.
 • b) Levering af varer eller tjenesteydelser, hvis pris afhænger af udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.
 • c) Levering af varer, der er fremstillet efter forbrugerens og brugerens specifikationer eller klart personliggjort.
 • d) Levering af varer, der kan forventes at forringes eller forgå hurtigt.
 • e) Levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke er egnet til returnering, og som er blevet aflukket efter levering.
 • f) Levering af varer, som efter levering og under hensyntagen til deres art er blevet uadskilleligt blandet med andre varer.
 • g) Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris er aftalt på tidspunktet for indgåelse af salgskontrakten, og som ikke kan leveres inden for 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af markedsudsving, som iværksætteren ikke har indflydelse på.
 • (h) Aftaler, hvor forbrugeren og brugeren specifikt har anmodet den erhvervsdrivende om at besøge ham med henblik på hastende reparationer eller vedligeholdelse; hvis den erhvervsdrivende under et sådant besøg leverer tjenesteydelser ud over dem, som forbrugeren specifikt har anmodet om, eller leverer andre varer end reservedele, der nødvendigvis er nødvendige for at udføre vedligeholdelsen eller reparationen, bør fortrydelsesretten gælde for disse yderligere tjenesteydelser eller varer.
 • (i) Levering af forseglede lyd- eller videooptagelser eller forseglet software, som forbrugeren og brugeren har fjernet forseglingen efter leveringen.
 • (j) levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementskontrakter om levering af sådanne publikationer.
 • (k) kontrakter indgået ved hjælp af offentlige auktioner
 • (l) Levering af indkvarteringstjenester til andre formål end levering af boliger, transport af varer, biludlejning, catering eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidsaktiviteter, hvis kontrakterne indeholder bestemmelser om en bestemt dato eller et bestemt tidsrum for opfyldelsen.
 • m) Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, når opfyldelsen er påbegyndt med forbrugerens og brugerens forudgående udtrykkelige samtykke med viden om, at han/hun derved mister sin fortrydelsesret. 

c) Returnering af andre årsager end tilbagekaldelse

I tilfælde af et defekt produkt, der skyldes fejlbehandling fra FOTICOS S.L.'s side, vil vi, alt efter omstændighederne, foretage reparation, udskiftning, nedsættelse af prisen eller ophævelse af kontrakten, hvilket vil være gratis for forbrugeren og brugeren. Køberen skal underrette sælgeren om den manglende overensstemmelse senest to måneder efter at have fået kendskab til den. Der er en lovbestemt garanti for varers overensstemmelse, for eksistensen af og betingelserne for eftersalgsservice og kommercielle garantier i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

d) Annullering af afgivne ordrer

Hvis du ønsker at annullere din ordre eller anmode om tilbagebetaling, kan du gøre det ved at kontakte os via en af vores kontaktkanaler. Denne anmodning vil blive accepteret, forudsat at produktet på tidspunktet for modtagelsen af anmodningen ikke er begyndt på fremstillings- og tilpasningsprocessen (se jurisdiktion forklaret i samme punkt). I tilfælde af telefonisk kontakt anses anmodningen for at være modtaget i det øjeblik, hvor en medarbejder hos FOTICOS S.L. besvarer opkaldet, og i tilfælde af kontakt via e-mail eller andre skriftlige midler anses anmodningen for at være modtaget i det øjeblik, hvor en medarbejder læser meddelelsen, uanset hvornår den skriftlige meddelelse blev sendt.

e) Tidsbegrænsning for opbevaring af ordrer, der er afgivet, og som ikke kunne leveres inden for den angivne frist.

Det sker af og til, at transportfirmaet returnerer ordrer, der ikke er blevet leveret, til vores faciliteter, fordi modtageren af ordren er fraværende fra den postadresse, der er angivet på pakken, eller fordi postadressen er forkert angivet, og fordi modtageren ikke har været i stand til at kontakte os på nogen måde. I disse tilfælde underretter vores virksomhed brugeren om denne hændelse for at behandle en ny forsendelse, der bekræftes af den korrekte postadresse. Hvis brugeren ikke reagerer på vores meddelelser, opbevarer vi pakken i vores lokaler i højst 6 måneder. Efter denne periode destrueres pakken.

f) Anbefalinger vedrørende emballering på leveringstidspunktet.

Den modtagende kunde må aldrig acceptere pakker, som tydeligt viser skader eller brud på den ydre emballage.

I visse ordrer kan det købte produkt sendes i en kasse, boks eller emballage, der er tilpasset produktet. Denne kasse eller indpakning er et element, der er tilvejebragt for bedre beskyttelse og præsentation af produktet, men uden for produktets pris, således at det i tilfælde af at ankomme i stykker eller beskadiget, ikke erstattes, erstattes eller betales. Kun selve det personaliserede produkt er dækket for gentagelse eller returnering i tilfælde af, at det opfylder de nødvendige betingelser (trykfejl, fabrikationsfejl osv.).

Vigtig bemærkning:

Bestillinger med foto fremstilles med det billede, som brugeren har sendt, i samme position, kvalitet, opløsning og mål. Brugeren er ansvarlig for at sikre, at det eller de billeder, der sendes ved bestillingen, opfylder de relevante krav til korrekt fremstilling. Hvis du er i tvivl om minimumskravene, bedes du kontakte os.

5 - Betalingsmetoder

I øjeblikket er følgende betalingsmetoder tilgængelige:

 • Betaling med kreditkort. Vi bruger en fuldstændig sikker betalingsplatform, da vi på betalingstidspunktet forbinder os direkte med betalingsgatewayen i kundens bank, som er ansvarlig for at bruge sine egne sikkerhedsforanstaltninger for at foretage betalingen med total sikkerhed. FOTICOS S.L. har ikke på noget tidspunkt adgang til de data, som kunden bruger på betalingstidspunktet.
 • Betaling med PayPal.
 • Betaling med bankoverførsel.
 • Betaling med andre midler, der er almindeligt accepteret i andre lande såsom MobilePay.

FOTICOS S.L. bruger Secure Socket Layers (SSL) til alle e-handelstransaktioner, et sikkerhedssystem, der garanterer, at alle de data, du sender os, er sikre. Dette opnås ved hjælp af en avanceret krypteringsteknologi, der fungerer med Netscape Navigator (fra version 2.0), Microsoft Internet Explorer (fra version 3.0), AOL (fra AOL 3.0), Firefox, Chrome og andre browsere.

Takket være denne proces er det praktisk talt umuligt for nogen uden forudgående tilladelse at få adgang til de oplysninger, som kunden sender. Faktisk er det mere sikkert at handle på websteder med dette sikkerhedssystem end at bruge kreditkort på restauranter og i butikker.

6 - Gældende skatter og afgifter

Hvis forsendelsen indebærer omkostninger, gebyrer eller afgifter, der skal betales til toldmyndighederne (hvis omkostninger ikke beregnes af Foticos, men af den kompetente toldmyndighed), skal omkostningerne hertil altid afholdes af køberen. Bemærk venligst, at denne betaling er nødvendig for, at varerne kan leveres til dig.

7 - Politik for accept af ordrer

FOTICOS S.L. har interne regler og en politik om ret til at modtage ordrer, hvormed vi forbeholder os ret til at afvise eller annullere ordrer, der ikke overholder denne interne politik.

Denne politik består af følgende:

FOTICOS S.L. forbeholder sig ret til at afvise og annullere ordrer, hvis tekster eller billeder indeholder: fornærmelser eller upassende sprogbrug, fornærmende eller diskriminerende indhold, indhold, der tilskynder til vold eller opfordrer til vold, indhold, der kan fornærme og krænke modtagelige personer, indhold, der krænker børns rettigheder eller skader den normale udvikling af børns personlighed, indhold af seksuelt eksplicit karakter eller indhold, der kan skade Foticos, S.L.'s image.

Ordren kan afvises eller annulleres, selv efter at bekræftelses-e-mailen er sendt til køberen, og betalingen er blevet foretaget.

I dette tilfælde vil FOTICOS S.L. underrette køberen om annulleringen af ordren og foretage en fuld tilbagebetaling af det beløb, der er betalt for ordren.

8 - Retsmidler og erstatning.

En kvalitetsservice til kunden er en af FOTICOS S.L.'s maksimer, og derfor garanterer FOTICOS S.L., at produkterne og tjenesterne vil blive udført i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i beskrivelsen af tilbuddet. Endvidere forpligter FOTICOS S.L. sig til at yde kunden erstatning for enhver mangel, der er en direkte følge af en ukorrekt levering af tjenesterne, forudsat at den er forårsaget af FOTICOS S.L. eller en af dens medarbejdere. Derfor gælder følgende regler:

Når manglen består i en fejl eller fejl i fremstillingen af produktet, består afhjælpningen så vidt muligt i reparation eller udskiftning af det defekte produkt. Hvis reparation eller udskiftning af det defekte produkt ikke er muligt, skal kunden tilbydes den mest fordelagtige tekniske og økonomiske løsning. Hvis forslaget i de foregående afsnit ikke er tilfredsstillende, har kunden ret til at ophæve kontrakten med tilbagebetaling i sidstnævnte tilfælde af den betalte pris (efter at kunden har returneret det defekte produkt).

FOTICOS S.L. forbeholder sig ret til at undersøge de af kunden påståede mangler.

Endvidere påtager FOTICOS S.L. sig intet ansvar for forskelle i farve eller opløsning mellem det oprindelige billede og det leverede produkt, som skyldes en mangelfuld kvalitet af den oprindelige billedfil. Reklamationer på grund af æstetisk smag giver ikke ret til tilbagebetaling.

9 - Betingelser for anvendelse

9.1. Hele dette websted (tekster, fotografier, logoer, knapper, filer, farveholdning osv.) er beskyttet af lovgivningen om intellektuel og industriel ejendomsret. Det er forbudt at reproducere indholdet helt eller delvist uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra FOTICOS S.L. (se retlig meddelelse).

9.2. FOTICOS S.L. forbeholder sig ret til at ændre det kommercielle tilbud på hjemmesiden til enhver tid og uden forudgående varsel.

9.3. FOTICOS S.L. kan ikke garantere, at der ikke vil forekomme afbrydelser eller fejl i forbindelse med adgangen til webstedet, selv om FOTICOS S.L. vil gøre sit bedste for at undgå dem.

9.4. Kunden får frivilligt og frit adgang til dette websted, og FOTICOS S.L. er derfor ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser, skader eller ulemper, der kan opstå som følge af en sådan adgang eller brug af oplysningerne på FOTICOS S.L.s websteder.

10 - Ændring af de generelle betingelser

FOTICOS S.L. forbeholder sig ret til altid at ændre de generelle betingelser for at forbedre de produkter og tjenester, der tilbydes via FOTICOS S.L.'s websider. 

Ved meddelelse af de generelle vilkår og betingelser på FOTICOS S.L.'s websted anses denne meddelelsespligt for opfyldt.

11 - Gældende ret og kompetent jurisdiktion

Disse generelle betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med spansk lovgivning. 

Enhver tvist vedrørende fortolkningen af disse betingelser henhører udelukkende under de spanske domstoles kompetence.

I tilfælde af at køberen er en endelig forbruger, er det i tilfælde af konflikt den lovbestemte jurisdiktion, som er købers jurisdiktion, der gælder.

12 - Etableringen overholdt forbrugermægling

Som bruger handler du med en leverandør, der forsikrer dig om, at du kan løse eventuelle uoverensstemmelser, der måtte opstå, ved hjælp af forbrugermægling.

Hvad er forbrugernes voldgift?

Det er en frivillig, udenretslig, hurtig, effektiv og billig måde at løse eventuelle uoverensstemmelser, der måtte opstå mellem de to parter, der er involveret i forbrugerspørgsmål: køberen eller brugeren og sælgeren eller tjenesteyderen.

Forbrugernes voldgiftssystem er kendetegnet ved følgende:

 • HURTIGT, fordi de behandles på kort tid. Højst 6 måneder fra formaliseringen af voldgiftskontrakten.
 • EFFEKTIVITET, fordi de løses ved hjælp af en kendelse eller en resolution, uden at der er behov for at ty til en almindelig retssag.
 • ØKONOMI, fordi det er gratis for parterne, som kun i visse tilfælde skal betale for bevisoptagelse.
 • FRIVILLIGT, fordi begge parter frivilligt tilslutter sig systemet for at være bundet af beslutningerne.
 • Håndhævelighed, fordi voldgiftskendelser og -beslutninger kan håndhæves.

13 - Europæisk platform for konfliktløsning

I overensstemmelse med artikel 14.1 i EU-forordning 524/2013 informerer vi vores webside-kunder om, at EU har stillet en platform til rådighed til løsning af online-tvister, der kan opstå mellem begge parter.

Linket til at bruge denne platform er http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (operationel fra den 15. februar 2016).

Forbrugerne kan indsende forbrugerspørgsmål via dette link

14 - Aragoniens regler om klageformularer.

Alle virksomheder, fysiske eller juridiske personer, der markedsfører varer eller tjenesteydelser, skal stille klageformularer til rådighed for forbrugerne i overensstemmelse med den model, der er udarbejdet af det tilsvarende departement i Aragons regering, som regulerer klageskemaer og reklamationsformularer for forbrugere og brugere i Aragonien og deres administrative behandling.

Eksistensen af sådanne klageformularer udelukker ikke, at forbrugeren kan indgive en klage på anden måde, som er fastsat i loven.

Alle virksomheder skal have et skilt på et sted, der er synligt for offentligheden, med følgende angivelse: "Klageblade stilles til rådighed for forbrugeren eller brugeren". Og ved hjælp af denne tekst lader vi dig vide, at du kan få adgang til klageformularer.

Levering af disse er obligatorisk og gratis på forbrugerens anmodning.

Når forbrugeren anmoder herom, skal iværksætteren udfylde sin virksomheds identifikationsdata: navn eller firmanavn, adresse og skatteidentifikationsnummer.

Klageren skal også udfylde sine identifikationsoplysninger: navn og efternavn(e), adresse og ID-kort- eller pasnummer samt klart angive de forhold, der giver anledning til klagen. Virksomheden kan bruge klageformularen til at fremsætte de påstande, som den finder relevante for klagen.

Forbrugeren skal sende den hvide kopi af klageformularen til den kompetente forbrugeradministration (Miljø- og forbrugerstyrelsen eller det tilsvarende byråd) senest en måned efter datoen for denne og vedlægge de dokumenter, som han/hun finder relevante og som beviser hans/hendes klage.

Virksomheden er forpligtet til at opbevare de lyserøde eksemplarer af de indgivne klager i Seks måneder.

Under alle omstændigheder kan du få oplysninger hos afdelingen for forbrugeranliggender i Diputación General de Aragón.


Bilag

a) Udtrædelsesformular.

1.- Fortrydelsesformular (hvis der ikke er tale om en undtagelse i henhold til art. 103 RDL 1/2007)

(Udfyld og returner denne formular kun, hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret i forbindelse med kontrakten).

A:

Virksomhedens navn: FOTICOS S.L.

SKATTEREGISTRERINGSNUMMER B50139120

Hjemsted: CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)

Telefonisk kontakt: +34 976 222 090


Jeg meddeler hermed, at jeg ønsker at udøve min fortrydelsesret i forbindelse med min købsaftale UDENFOR WEBSHOPPEN af følgende varer:

Indkøbt med dato: ________________________________________

Ordrenummer: ________________________________________

Forbrugerens navn: ________________________________________

Forbrugerens adresse:

Gade / Nº: _____________________________ ________

Postnummer / Kommune: ________ ___________________________

Land: ________________________________________

Forbrugerens underskrift Kun hvis denne formular er anmeldt på papir]


Disse betingelser er en første version V1.0 og kan ændres af virksomheden, idet de altid overholder lovgivningen om forbrugere og brugere og anden lovgivning, der kan påvirke din sektor.