Privatlivspolitik

Retlig meddelelse fra Wanapix (herefter FOTICOS S.L):

1. Webstedets ejer

I overensstemmelse med den informationspligt, der er beskrevet i artikel 10 i den gældende lov 34/2002 fra 11. juli, fra Informationssamfundet og handelskammeret for elektronik informerer vi dig om, at den ansvarlige for denne hjemmeside, hvor du kan downloade forskellige applikationer er:

 • Socialt navn: FOTICOS S.L.
 • NIF B50139120
 • Selskabets adresse: CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)
 • Kontakttelefon: +34 976 222 090
 • Kontakt: support@wanapix.dk
 • Kontakt vedrørende Databeskyttelsesloven: rgpd@foticos.com

Officielle optegnelser:

 • Handelsregisteret i Zaragoza, bind 10, Almindelig 144 i sektion 2ª, Folio 39, side 5316, indskrift 1ª
 • Mærke før O.E.P.M.: Aktstykke 1.522.815

Websted for FOTICOS S.L.:

 • Overordnede websted: wanapix.es
 • Andre sekundære websteder, der er berørt af denne juridiske meddelelse: mantaspersonalizadas.com, tazasconfoto.es, regalaunpuzzle.es, fotolienzo.com, calendariospersonalizados.es

2. Beskyttelse af personoplysninger

2.1 KONTAKTDATA FOR DEN PERSON, DER ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING

 • Selskabets navn: FOTICOS S.L.
 • NIF B50139120
 • Selskabets adresse: CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)
 • Kontakttelefon: :telefon
 • E-mailadresse: rgpd@foticos.com

2.2 DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.) - KONTAKTOPLYSNINGER

I henhold til artikel 37 i RGPD 679/2016 er den databeskyttelsesansvarlige Martín López Escartín - Advokat ICAM 103516.

2.3 PRIVATLIVSPOLITIK- pligt til at give oplysninger i henhold til GDPR 679/2016.

Den kunde, der accepterer at indsætte sine data i kontaktformularerne på dette websted, som anført i dette afsnit af denne juridiske meddelelse, erklærer udtrykkeligt, at: Tillader udtrykkeligt til enheden FOTICOS S.L. med hjemsted CARRETERA VALENCIA KM. 7.200 DE CUARTE DE HUERVA til indsamling og behandling af personlige data af den person, der underskriver, eller handler som juridisk repræsentant, værge eller kurator, for en mindreårig person. erklærer også, at den er blevet behørigt informeret om den tabel, der er forelagt i forbindelse med retten i henhold til artikel 13 i RGPD.

. .

Denne databeskyttelsespolitik kan ændre sig med tiden som følge af eventuelle ændringer i lovgivningen, retspraksis eller de kriterier, som det spanske databeskyttelsesagentur og/eller den kompetente myndighed til enhver tid følger. Derfor forbeholder FOTICOS S.L. sig ret til at ændre denne juridiske meddelelse for at tilpasse den til ny lovgivning eller retspraksis, der er gældende på det præcise tidspunkt, hvor du får adgang til webstederne, samt til branchens praksis. Vi beder dig gennemgå denne juridiske meddelelse med jævne mellemrum.

2.4 RETTIGHEDER, DER ERKENDES VED EUFORORDNING 2016/679

 • Ret til at anmode om indsigt i personoplysninger: Du kan spørge FOTICOS S.L., om hvordan vi behandler dine oplysninger.
 • Ret til at anmode om berigtigelse, forudsat at de er indsamlet ukorrekt; og eller anmode om sletning.
 • Ret til at anmode om begrænsning af deres behandling
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen: Vi stopper behandlingen af dine data, undtagen af juridiske årsager.
 • Ret til dataportabilitet: Du kan til enhver tid bede os om at sende dine data til den forhandler, du ønsker, ved udtrykkelig anmodning.

2.5 HVORDAN JEG KAN ANMODE OM RETTIGHEDER

Du kan til enhver tid sende os en e-mail ved hjælp af de formularer, som det spanske databeskyttelsesagentur har på sit websted www.agpd.es, med anmodning om dine rettigheder.

3.GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER FOR VORES PRIVATLIVSPOLITIK

A. PRIVATLIV

Alle oplysninger, der leveres via e-mail eller elektroniske formularer, behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger og vil under alle omstændigheder have karakter af fortroliglighed for FOTICOS S.L.’s personale der forvalter sådanne oplysninger, som der underskrives i fortrolighedserklæringen som vores virksomhed regulerer med sine medarbejdere.

B. OPLYSNINGER OM VILLIGHEDEN TIL AT AFGIVE DATAENE OG DERES FØLGER

VILLIGHED

Brugerne af webstederne informeres om, at svarene på de spørgsmål, der stilles i dataindsamlingsformularer, der findes på dette websted, er frivillige selvom afvisning af at angive de ønskede oplysninger kan medføre, at der ikke kan gives adgang til de tjenester, der kræver det.

KONSEKVENS

Gennem implementering af de formularer, der findes på de forskellige websteder, i forbindelse med tjenester der leveres af FOTICOS S.L., accepterer brugerne, at de medtages og accepterer, at de oplysninger de giver, gemmes og behandles i et register over personoplysninger, som ejes af FOTICOS,S.L., der kan udøve de relevante rettigheder i henhold til følgende bestemmelse.

Hvis en bruger ikke ønsker at modtage oplysninger via e-mail eller på anden måde, kan han/hun ligeledes underrette FOTICOS S.L. på den angivne adresse på en måde, der giver bevis for modtagelse.

Informationer om de data, der vil blive opbevaret

De data vi opbevarer er de data, der blot indsamles i formularer på hjemmesiden, såsom kontaktoplysninger (grundlæggende karakter), såsom navn, efternavn, e-mail, telefon osv. Disse oplysninger modtages af FOTICOS S.L. og sælges, overføres eller udlejes aldrig til andre virksomheder, undtagen i logiske tilfælde for at kunne levere tjenesten. Lejlighedsvis indsamler vi navigationsdata, f.eks. IP-data.

Hvor længe

Data indsamlet til levering af vores nyhedsbrev: Fra tilmelding til det øjeblik brugeren anmoder om at afmelde sig fra tjenesten ved at sende en e-mail.

Data om brugere, der er uploadet til sider og sociale netværk: Da brugeren giver sit samtykke, indtil han meddeler sin vilje til at forblive i det samme.

Data om brugere, der er uploadet til sider og sociale netværk: Da brugeren giver sit samtykke, indtil han meddeler sin vilje til at forblive i det samme.

MED HVILKET FORMÅL DATA, DER KONTROLERES.

Det eneste formål med behandlingen af dine data er at levere den service, som vores virksomhed har anmodet om.

4. FJERNELSE FRA INFORMATIONSDISTRIBUTIONSLISTE

Fiktivt sender FOTICOS S.L. en e-mail med besked om forbedringer, nye funktioner eller tilbud, som forekommer på dette websted. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at sende en e-mail til rgpd@foticos.com eller ved at følge linket "Afmeld mig fra denne liste", som du finder i de modtagne e-mails.

5. BRUGERENS ANSVAR FOR BRUG OG INDHOLD

Både adgangen til hjemmesiderne og den brug, der kan gøres af de oplysninger og det indhold, der er indeholdt heri, er alene brugerens ansvar. Derfor vil den brug, der kan gøres af de oplysninger, billeder, indhold og/eller produkter, der er beskrevet og tilgængelige via samme, være underlagt gældende national eller international lovgivning samt principperne om god tro og lovlig brug af brugerne, som er fuldt ud ansvarlige for en sådan adgang og korrekt brug. Brugerne er forpligtet til at gøre en rimelig brug af tjenesterne eller indholdet i henhold til princippet om god tro og med respekt for gældende lov, moral, offentlig orden, god skik, tredjepartsrettigheder eller FOTICOS S.L. selv, alt sammen i overensstemmelse med de muligheder og formål, som de er tænkt til. FOTICOS S.L. påtager sig intet ansvar, hverken direkte eller indirekte, for følgeskader eller tabt fortjeneste som følge af misbrug af tjenesterne eller indhold fra brugernes eller tredjemands side.

6. BRUGERENS KONCEPT

Brugen af webben er en betingelse for brugeren og indebærer fuld og uforbeholden accept af alle bestemmelser i denne juridiske meddelelse i den version, der er offentliggjort af FOTICOS S.L. på samme tidspunkt, som brugeren har adgang til webben. Brugeren skal derfor læse denne juridiske meddelelse omhyggeligt hver gang han/hun ønsker at bruge webstedet, da den kan blive ændret.

7. Webstedets officielle sprog

Det sprog, der er lovligt etableret, er spansk fra Spanien, derfor skal enhver oversættelse af denne juridiske meddelelse til et andet sprog, forstås som bindende både i den juridiske meddelelse og i betingelserne for service, og for de oprindelige klausuler på spansk.

8. SOCIALE NETVÆRK

FOTICOS S.L. har eller kan have kontoer åbne på de vigtigste sociale netværk, i alle netværk hvor dette, er anerkendt som ansvarlig for behandlingen af data sine brugere, og / eller tilhængere af virksomheden har inkluderet i profilen af virksomheden. Den behandling, som FOTICOS S.L. vil udføre med sådanne data, vil være den behandling, som det sociale netværk tillader virksomhedens profiler inden for rammerne af dets politikker som et socialt netværk. FOTICOS S.L. vil således kunne informere sine tilhængere på alle måder, som det sociale netværk tillader, om sine aktiviteter, nye produkter, handlinger og begivenheder samt tilbud om personlig kundeservice. FOTICOS S.L. vil ikke udtrække data fra de sociale netværk, medmindre brugeren udtrykkeligt og specifikt har givet sit samtykke til dette.

9. INFORMATION OM LINKS

FOTICOS S.L. er ikke ansvarlig for websteder, der ikke er dets egne, og som kan tilgås via links eller indhold, der er stillet til rådighed af tredjeparter.

FOTICOS S.L. er ikke ansvarlig for indholdet af linkede websteder eller for indhold på sådanne websteder, der ikke er dets eget.

Al brug af et link eller adgang til et websted, der ikke ejes af FOTICOS S.L, sker på brugerens egen risiko, og FOTICOS S.L. hverken anbefaler eller garanterer nogen oplysninger, der er opnået via et link, der ikke ejes af FOTICOS S.L., FOTICOS S.L. er heller ikke ansvarlig for tab, krav eller skader som følge af brug eller misbrug af et link eller oplysninger, der er opnået via et link, herunder andre links eller websteder, afbrydelse af service eller adgang eller forsøg på brug eller misbrug af et link, uanset om der er forbindelse til FOTICOS S.L.’s websted eller adgang til oplysninger på andre websteder fra FOTICOS S.L.’s websted.

10. COOKIESPOLITIK

A. INFORMATION OM BRUG AF COOKIES - COOKIE LOVGIVNING

Dette websted bruger muligvis cookies på nogle sider. Formålet med disse cookies er at forbedre den service, der tilbydes til kunder og vores besøgende. I tilfælde af installation vil administratoren af denne webside anmode om dit samtykke til at gøre dette, og du vil have mulighed for at acceptere det.

Art. 22 LSSI. "Tjenesteudbydere kan anvende dataopbevarings- og -indsamlingsudstyr i modtagernes terminaludstyr, forudsat at de har givet deres samtykke, efter at de har fået klare og fuldstændige oplysninger om brugen heraf, navnlig om formålet med behandlingen af data, Når det er teknisk muligt og effektivt, kan modtagerens samtykke til at acceptere behandlingen af dataene gives ved hjælp af de relevante indstillinger i browseren eller andre applikationer, forudsat at modtageren skal konfigurere dem under installationen eller opdateringen ved en udtrykkelig handling med henblik herpå. Ovenstående er ikke til hinder for eventuel lagring af eller adgang af teknisk art udelukkende med henblik på at gennemføre transmissionen af en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet eller, i det omfang det er strengt nødvendigt, for at levere en tjeneste i informationssamfundet, som modtageren udtrykkeligt har anmodet om."

En "cookie" er en lille fil, der gemmes på brugerens computer og gør det muligt for os at genkende dig. Sættet af "cookies" hjælper os med at forbedre kvaliteten af vores websted og giver os mulighed for at kontrollere, hvilke sider vores brugere finder nyttige, og hvilke de ikke finder nyttige.

B. FORVALTNING AF COOKIES OG TILBAGEKENDELSE AF TILLADELSE

Vi informerer dig om, at du kan afvise brugen og installationen af cookies fra dette websted ved at ændre indstillingerne i din browser, så du kan fortsætte med at bruge dette websted.Vi advarer dig også om, at det kan begrænse oplevelsen af at bruge dette websted, hvis du ændrer nogle af de muligheder, vi giver dig:

ADMINISTRATION AF COOKIES:

.

Google Chrome,

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer,

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox,

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari,

http://support.apple.com/kb/ph5042

http://support.apple.com/kb/ph5042

http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera,

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Mange browsere giver dig mulighed for at aktivere en privat tilstand, hvor cookies altid slettes efter dit besøg. Afhængigt af den enkelte browser kan denne private tilstand have forskellige navne.Nedenfor kan du finde en liste over de mest almindelige browsere og de forskellige navne på denne "private tilstand":

- Internet Explorer 8 og højere: InPrivate

- FireFox 3.5 og højere: Privat browsing

- FireFox 3.5 og højere: Privat browsing

- Google Chrome 10 og nyere: Incognito

- Google Chrome 10 og nyere: Incognito

- Safari 2 og nyere: Privat browsing

- Safari 2 og nyere: Privat browsing

- Opera 10.5 og nyere: Privat browsing

- Opera 10.5 og nyere: Privat browsing

Læs venligst hjælpesektionen i din browser grundigt igennem for at få mere at vide om, hvordan du aktiverer "privat tilstand". Du vil stadig kunne besøge vores websted, selv om din browser er i "privat tilstand", men brugeroplevelsen er muligvis ikke optimal, og nogle hjælpeprogrammer fungerer muligvis ikke.

Læs venligst hjælpesektionen i din browser grundigt for at få mere at vide om, hvordan du aktiverer "privat tilstand".

Hvis du har brug for flere oplysninger om blokering af cookies på din computer, så tøv ikke med at følge forklaringen på dette link: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

Og selv om cookies er afgørende for driften af internettet, giver utallige fordele i laprestación af interaktive tjenester, lette navigation og brug af vores hjemmeside. Cookies kan ikke skade din computer, og det faktum, at de er aktiveret, hjælper os til gengæld med at identificere og løse fejl.

TYPER AF COOKIES:

Nedenstående oplysninger vil hjælpe dig med at forstå de forskellige typer cookies:

Sessionscookies: Det er midlertidige cookies, der forbliver i din browsers cookiefil, indtil du forlader hjemmesiden, så der ikke registreres nogen på brugerens harddisk. De oplysninger, der opnås ved hjælp af disse cookies, bruges til at analysere trafikmønstre på webstedet. I det lange løb giver det os mulighed for at give en bedre oplevelse for at forbedre indholdet og gøre det lettere at bruge det. Permanente cookies: Disse cookies gemmes på din harddisk og læses af vores websted, hver gang du besøger det igen. Et permanent websted har en bestemt udløbsdato. Cookien ophører med at fungere efter denne dato. Vi bruger dem generelt til at lette købs- og registreringstjenesterne.

Dertil kommer, at cookies giver os mulighed for at indhente følgende oplysninger:

 • - Dato og klokkeslæt for sidste gang, brugeren besøgte internettet.
 • - Designindhold, som brugeren valgte ved dit første besøg på nettet.
 • - Sikkerhedselementer, der er involveret i kontrollen af adgangen til områder med begrænset adgang.
 • - Andre oplysninger fra visse specifikke cookies.
 • Under alle omstændigheder og i overensstemmelse med "Cookies Act" lov 13/2012 af 30. marts, og art. 22 af LSSI, vores hjemmeside, i tilfælde af installation af en cookie vil anmode om dit forudgående samtykke til installation af samme på samme tid, der indekserer vores webadresse.

  I nogle tilfælde kan det faktum, at du ikke accepterer installationen af det samme, medføre, at vores websted ikke lader dig fortsætte med at surfe på det. Og nogle af vores tjenester fungerer muligvis ikke korrekt.

  COOKIES PÅ VORES WEBSITE

  På denne webside kan der anvendes disse typer cookies, idet der skelnes mellem:

  De strengt nødvendige cookies såsom cookies, der tjener til korrekt navigation eller cookies, der gør det muligt at betale varer eller tjenester, som brugeren har anmodet om, eller cookies, der tjener til at sikre, at indholdet af webstedet indlæses effektivt og korrekt.

  Den tredjepartscookies, er dem, der anvendes af sociale netværk eller eksterne indholdsplugins såsom google maps, sociale netværk ... osv.

  Den tredjepartscookies, er dem, der anvendes af sociale netværk eller eksterne indholdsplugins såsom google maps, sociale netværk ... osv.

  De analytiske cookies med henblik på periodisk vedligeholdelse og for at sikre den bedst mulige service til brugeren, anvendes normalt analytiske cookies til at indsamle statistiske data om aktiviteten.

  Hvilke cookies fra tredjeparter bruger Foticos.com?

  Vi bruger en tredjepartstjeneste, der installerer følgende cookies:

  Google Analytics: cookies leveret af Google Inc. Google Analytics er det program, vi bruger til at indhente og analysere brugsstatistikker Foticos.com. I henhold til Googles fortrolighedspolitik kan Google bruge disse data til at forbedre sine egne tjenester og til at levere tjenester til andre virksomheder. Google Analytics gemmer IKKE navne, efternavne, e-mails eller postadresser. Den type oplysninger, der lagres, omfatter sprog, placering (byniveau), besøgsfrekvens og gentagelse af besøg, besøgstidspunkt, browser og styresystem, oprindelsen af besøget osv. I Foticos.com bruger disse oplysninger til løbende at forbedre vores websted. Cookies __utma, __utmb, __utmc og __utmz, som du kan se i dine browserindstillinger, er fra Google Analytics.

  Google Adwords: cookies, der leveres af virksomheden Google Inc. Google Adwords er Googles værktøj, der giver dig mulighed for at offentliggøre annoncer på Google’s søgemaskine. Google Adwords-cookies gør det muligt for os at måle succesen af vores reklamekampagner ved at beregne det salg, der er genereret af hver kampagne. Den __ar_v4-cookie, som du kan se i dine browserindstillinger, er fra Google Adwords.

  Zopim: cookies leveret af virksomheden Zopim Technologies Pte Ltd. Zopim er den applikation, vi bruger til at levere online chat-tjenesten, som vi bruger til at yde øjeblikkelig og effektiv kundeservice. De _zlcid-, _zlcmid- og _zprivacy-cookies, som du kan se i dine browserindstillinger, er fra Zopim.

  Facebook: cookies, der leveres af virksomheden Facebook Inc eller Facebook Ireland Limited. Facebook-cookies bruges til at indhente og analysere statistik om brugen af Foticos.com. Vi bruger disse oplysninger til løbende at forbedre vores websted. Den fbm_*-cookie, som du kan se i dine browserindstillinger, er fra Facebook.

  Hotjar: cookies leveres af virksomheden Hotjar Limited. Hotjar-cookies indsamler standardlogoplysninger og data om besøgsvaner i anonym form. De bruges til måling af platformens aktivitet og til at profilere brugernes browsing med henblik på at foretage forbedringer baseret på analyse af brugerbrugsdata. De _ga, _gid, __hstc, __hssc cookies, som du kan se i dine browserindstillinger, er fra Hotjar.

  Trusted Shops: cookies leveret af virksomheden Trusted Shops GmbH. Trusted Shops-cookies administrerer brugeranmeldelser, vurderinger og browsing. Vi bruger disse oplysninger til løbende at forbedre vores websted. Den _ga-cookie, som du kan se i dine browserindstillinger, er fra TrustedShops.

  Google Dynamic Remarketing: cookies leveret af Google Inc. Formålet med Dynamic Remarketing-cookies er at observere brugerens præferencer for at vise dem reklamer på et senere tidspunkt, hvis de tilgår sider, der indeholder Google Remarketing-annoncer

  Google Tagging

  Google Tag Manager: cookies leveret af Google Inc. Google Tag Manager-cookies hjælper os med at administrere tags og med at skrive eller omskrive webstedskode. Med dette værktøj laver vi digital markedsføring. Det hjælper os med at forbedre brugeroplevelsen og brugervenligheden og giver os oplysninger om de besøgte sider og tiden på hver af dem. Den _dc_gtm_-cookie, som du kan se i dine browserindstillinger, er fra Google Tag Manager.

  Double Click: cookies leveret af Google Inc. Double Click-sporingscookien bruges af Google til sporingsformål. Hver gang du besøger et websted med Google-annoncer, lagrer annoncerne en cookie i din webbrowser, som bruges til at spore dig på internettet.

  Double Click:

  FOTICOS S.L. har fulgt de kriterier og råd, som den spanske databeskyttelsesmyndighed har offentliggjort i sin "Vejledning om brugen af cookies" fra 2013.

  11. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar

  De oplysninger og tjenester, der er inkluderet i eller tilgængelige via websiderne, kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages jævnligt ændringer af de oplysninger, der er indeholdt heri. FOTICOS S.L. kan til enhver tid foretage forbedringer og/eller ændringer i tjenesterne eller indholdet. FOTICOS S.L. har fået de oplysninger og materialer, der er indeholdt i webstedet, fra kilder, der anses for at være pålidelige, men selv om der er truffet de tilsvarende foranstaltninger for at sikre, at oplysningerne er korrekte, garanterer FOTICOS S.L. ikke, at de er nøjagtige og ajourførte.

  Det skal også bemærkes, at indholdet af dette websted er til oplysningsformål vedrørende kvalitet, beliggenhed, indkvartering, tjenester og priser på FOTICOS S.L..

  12. INFORMATION OM UDSTEDELSE AF ALT ANSVAR SOM FØLGE AF ET TEKNISK FEJL OG INDHOLD

  .

  FOTICOS S.L. fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af afbrydelser eller funktionsfejl i forbindelse med de tjenester eller det indhold, der tilbydes på internettet, uanset årsagen hertil. FOTICOS S.L. er heller ikke ansvarlig for nedbrud i netværket, tab af forretning som følge af sådanne nedbrud, midlertidige afbrydelser af elforsyningen eller enhver anden form for indirekte skade, som kan påføres brugerne af årsager, der ligger uden for FOTICOS S.L.’s kontrol.

  FOTICOS S.L. garanterer ikke, at tjenesterne eller indholdet vil være afbrudt eller fri for fejl, at fejl vil blive rettet, eller at tjenesten eller den server, der gør den tilgængelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter, uanset at FOTICOS S.L. gør sit bedste for at undgå sådanne hændelser. Hvis brugeren træffer visse beslutninger eller udfører visse handlinger på grundlag af oplysninger fra et af webstederne, anbefales det at kontrollere de modtagne oplysninger med andre kilder.

  13. INDUSTRIEL OG INTELLEKTUEL EJENDOM

  Indholdet, der leveres af FOTICOS S.L., samt det indhold, der offentliggøres på netværket via dets websider, udgør et værk i henhold til lovgivningen om intellektuel ejendomsret og er derfor beskyttet af de love og internationale konventioner, der finder anvendelse på området.

  Indholdet, der leveres af FOTICOS S.L., samt det indhold, der offentliggøres på netværket via dets websider, udgør et værk i henhold til lovgivningen om intellektuel ejendomsret og er derfor beskyttet af de love og internationale konventioner, der finder anvendelse på området.

  Det er forbudt enhver form for reproduktion, distribution, offentlig kommunikation, omdannelse, omdannelse, tilrådighedsstillelse og generelt enhver anden form for offentlig udnyttelse af websiderne og deres indhold og information uden forudgående udtrykkeligt og skriftligt samtykke fra FOTICOS S.L..

  Derfor er alt indhold, der vises på de forskellige websteder og især design, tekster, grafik, logoer, ikoner, knapper, software, handelsnavne, varemærker, industrielle tegninger eller andre tegn, der kan anvendes industrielt og kommercielt, omfattet af intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder tilhørende FOTICOS S.L. eller tredjeparts ejere, som har givet tilladelse til at medtage dem på de forskellige websteder.

  Indholdet, billederne, formularerne, udtalelserne, indeksene og andre formelle udtryk, der indgår i websiderne, samt den software, der er nødvendig for driften og visualiseringen af disse, udgør også et værk i ophavsretlig forstand og er derfor beskyttet af internationale konventioner og national lovgivning om intellektuel ejendomsret, der måtte være gældende. Manglende overholdelse af ovenstående indebærer alvorlige ulovlige handlinger, som kan straffes civil- og strafferetligt.

  Det er forbudt enhver handling, hvorved brugerne af tjenesterne eller indholdet kan udnytte eller kommercielt bruge, direkte eller indirekte, helt eller delvist, kommercielt indhold, billeder, formularer, indekser og andre formelle udtryk, der er en del af websiderne, uden forudgående skriftlig tilladelse fra FOTICOS S.L..

  Specifikt og uden udtømmende karakter, handlinger af reproduktion, distribution, udstilling, transmission, videresendelse, udsendelse i enhver form, lagring på fysiske eller logiske medier (f.eks. disketter eller harddisk på computere), digitalisering eller tilgængeliggørelse fra andre databaser end dem, der tilhører dem, der er godkendt af FOTICOS S.L., samt oversættelse, tilpasning, bearbejdning, sammensætning eller enhver anden omdannelse af sådanne udtalelser, billeder, former, indekser og andre formelle udtryk, som stilles til rådighed for brugerne via tjenesterne eller indholdet, så længe sådanne handlinger er underlagt den gældende lovgivning om intellektuel, industriel eller billedmæssig ejendomsret.

  FOTICOS S.L. kan frit begrænse adgangen til websiderne og de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på disse, samt den efterfølgende offentliggørelse af de meninger, observationer, billeder eller kommentarer, som brugerne måtte sende til selskabet via e-mail.

  FOTICOS S.L. kan frit begrænse adgangen til websiderne og de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på disse, samt den efterfølgende offentliggørelse af de meninger, observationer, billeder eller kommentarer, som brugerne måtte sende til selskabet via e-mail.

  FOTICOS S.L. kan i denne forstand, hvis den finder det hensigtsmæssigt, uden at det berører brugernes eneste og eksklusive ansvar, etablere de nødvendige filtre for at undgå, at der gennem dens websider kan hældes indhold eller meninger ind i netværket, der betragtes som racistisk, fremmedfjendsk, diskriminerende, pornografisk, ærekrænkende eller på nogen måde tilskynde til vold eller udbredelse af klart ulovligt eller skadeligt indhold.

  De brugere, der sender til FOTICOS S.L.’s websider, til sin afdeling for forslag, observationer, meninger eller kommentarer ved hjælp af e-mail-tjenesten, medmindre de udtrykker det modsatte på en bestemt og utvetydig måde, i de tilfælde hvor dette er muligt på grund af tjenesteydelsernes eller indholdets art, er det underforstået, at de giver FOTICOS S.L. tilladelse til reproduktion, distribution, udstilling, transmission, videresendelse, udsendelse i ethvert format, lagring på hardware eller logiske medier (f.eks. disketter eller computerharddisk), digitalisering, tilrådighedsstillelse fra databaser tilhørende FOTICOS S.L., oversættelse, tilpasning, bearbejdning, arrangement eller enhver anden omdannelse af sådanne bemærkninger, udtalelser eller kommentarer, så længe ophavsretlig beskyttelse er lovligt sikret. Det er også underforstået, at denne tilladelse gives gratis, og at brugerne alene ved at sende sådanne observationer, meninger eller kommentarer pr. e-mail afviser ethvert krav om vederlag fra FOTICOS S.L..

  I overensstemmelse med det, der er anført i det foregående afsnit, har FOTICOS S.L. også tilladelse til at foretage ændringer eller ændringer af sådanne observationer, meninger eller kommentarer for at tilpasse dem til behovene i det redaktionelle format af websiderne, uden at det skal forstås som en form for skade på nogen form for moralsk ophavsret, som brugerne kan have over dem. Alle tekniske, logiske eller teknologiske ressourcer, der gør det muligt for tredjemand direkte eller indirekte, med eller uden fortjeneste, at drage fordel af hvert enkelt indhold, formularer, indekser og andre formelle udtryk, der indgår i websiderne, eller af den indsats, som FOTICOS S.L. gør for at få dem til at fungere, er forbudt. Det er især forbudt at oprette links, hyperlinks, framing eller lignende links i retning af FOTICOS S.L.’s websider uden forudgående, udtrykkeligt og skriftligt samtykke fra FOTICOS S.L.. Enhver overtrædelse af bestemmelserne i dette punkt vil blive betragtet som en overtrædelse af FOTICOS S.L.’s legitime intellektuelle ejendomsrettigheder til websiderne og alt deres indhold.

  FOTICOS S.L. påtager sig intet ansvar for eventuelle konsekvenser af ovennævnte adfærd og handlinger, på samme måde som det ikke påtager sig noget ansvar for tredjeparters indhold, tjenester, produkter osv., der kan tilgås direkte eller via bannere, links, hyperlinks, framing eller lignende links fra FOTICOS S.L.’s websteder.

  FOTICOS S.L. påtager sig intet ansvar for tredjeparters indhold, tjenester, produkter osv., der kan tilgås direkte eller via bannere, links, hyperlinks, framing eller lignende links fra FOTICOS S.L.’s websteder.

  14. Tvistbilæggelse

  Denne juridiske meddelelse vil ikke blive arkiveret individuelt for hver enkelt bruger, men vil fortsat være tilgængelig via internettet på dette websted. Den er tilgængelig via den forbindelse, som den enkelte bruger har på sit forbindelsessystem.

  Brugere, der har status som forbrugere eller brugere som defineret i de spanske regler og er bosiddende i EU, kan, hvis de har haft et problem med et køb foretaget hos FOTICOS S.L.for at forsøge at nå frem til en udenretslig løsning, henvende sig til Online Dispute Resolution Platform, der er oprettet af EU og udviklet af Europa-Kommissionen i henhold til forordning (EU) 524/2013. Som også anført i "Generelle vilkår og betingelser" og/eller "Brug af webstedet". Forudsat at brugeren ikke er en forbruger eller bruger, og når der ikke er nogen regel, der kræver andet, er parterne enige om at underkaste sig domstolene i Zaragoza, da dette er stedet for indgåelse af kontrakten, idet de udtrykkeligt giver afkald på enhver anden jurisdiktion, der måtte svare til dem.

  15. LOVE

  De love, der gælder for dette websted, er spansk lovgivning.

  Grundlæggende oplysninger om databeskyttelse KUNDEDATAFIL
  ANSVARSHAVENDE FOTICOS, S.L.
  FORUDSÆTTE FORMÅL Håndtering af de data, der indtastes i formularerne til dataindsamling på webstedet. Afsendelse af reklamer.
  DATA TILDELING MÅL Selskaber i samme gruppe. Der vil ikke blive overført oplysninger, medmindre det er nødvendigt for at opfylde den ønskede tjeneste. Ingen oplysninger vil blive overført, medmindre det sker på grundlag af et lovmæssigt mandat. Skatte- og regnskabsrådgivning. (i tilfælde af køb via internettet).
  RETTIGHEDER Ret til at anmode om adgang til personoplysninger vedrørende den registrerede, Ret til at anmode om rettelse eller sletning, Ret til at anmode om begrænsning af behandlingen, Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, Ret til portabilitet af dataene;
  YDERLIGERE INFORMATIONER Du kan se vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: www.foticos.com/legal
  Hvordan du udøver dine rettighederBedrag vores formularer til udøvelse af dine rettigheder på: (Kundens adresse er angivet i afsnit 2.1). www.agpd.es