Privatlivspolitik

WEBSTEDETS EJER  

I overensstemmelse med oplysningspligten i henhold til artikel 10 i den gældende lov 34/2002 fra 11. juli 2002 om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel informerer vi dig om, at den ansvarlige for det websted, hvor du kan downloade forskellige programmer, er:


 • Virksomhedens navn: FOTICOS S.L.  

 • REGISTRERINGSNR.: B50139120

 • Registreret adresse: CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

 • Teléfono Contacto: 976 222 090

 • Dirección de correo electrónico:  [email protected] 

 

DET OFFICIELLE REGISTER:

 • Zaragoza Mercantile Register, Bind 10, General 144 i sektion 2ª, Folio 39, Side 5316, Inscription 1ª af 18-III-1986.

 • Varemærker ved E.U.I.P.O.: M1522815 og N0115274

 • Varemærker ved E.U.I.P.O.: Sag 018097255.

 • Forordninger, der finder anvendelse for erhvervet og/eller adfærdskodekser: Lovgivning om elektronisk handel og RDL 1/2007 om forbrugere og brugere.

 • FOTICOS S.L. websted: www.foticos.com

 • Andre sekundære websteder, der er omfattet af denne meddelelse:

 

bolasdenieve.com
camisetaspersonalizadas.com
cojinespersonalizados.com
copasytrofeos.es
fotoceramica.com
misalbumesdigitales.com
regalauncuento.es
reveladofotos.com
tarjetasdevisita.com
calendariospersonalizados.com
fotolienzo.com
mantaspersonalizadas.com
regalaunpuzzle.es
tazasconfoto.es
wanapix.at
wanapix.be
wanapix.ch
wanapix.co.uk
wanapix.cz
wanapix.de
wanapix.dk
wanapix.es
wanapix.fr
wanapix.ie
wanapix.it
wanapix.nl
wanapix.pl
wanapix.pt
 1. VIRKSOMHEDENS PRIVATLIVSPOLITIK

1.1. KONTAKTOPLYSNINGER FOR DEN REGISTERANSVARLIGE

 • Virksomhedens navn: FOTICOS S.L....:

 • NIF: B50139120 

 • Registreret hjemsted: CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

 • Telefonisk kontakt: 976 222 090

 • E-mailadresse: [email protected]

1.2. KONTAKTOPLYSNINGER FOR DEN DATABESKYTTELSESANSVARLIGE (D.P.O.)

Martin López Escartín, advokat ICAM 103516 og med kontor for meddelelser hos HONOS ABOGADOS S.L.P. i C/ Langreo nº2, 1ºD, 33206, Gijón, Asturias. Med telefonnummer 608781399 og e-mail: [email protected]

1.3. PLIGT TIL AT GIVE OPLYSNINGER I OVERENSSTEMMELSE MED RGPD 679/2016 OG  LO 3/2018.

Før brugeren af et websted afgiver personlige oplysninger, skal han/hun omhyggeligt læse og forstå følgende for at være LICITISK, FAIR og TRANSPARENT. 

Brugeren, der accepterer at indtaste sine data i kontaktformularerne på dette websted, gør det frit, frivilligt og bevidst og i overensstemmelse med det, der er anført i dette afsnit i denne JURIDISK MEDDELSE, og ERKLÆRER UDTRYKKELIGT, AT:

Du giver udtrykkeligt tilladelse til, at FOTICOS S.L. med adresse på CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 de 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) indsamler og behandler personoplysninger om den person, der underskriver eller handler som juridisk repræsentant, værge eller kurator. Han/hun erklærer også, at han/hun er blevet behørigt informeret om den fremlagte tabel i forbindelse med den ret, der er fastsat i artikel 13 i RGPD.

 

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE BRUGERDATABASE

ANSVARLIG

FOTICOS S.L. 

CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

FORMÅL

Forvaltning af de data, der indtastes i formularerne til dataindsamling på webstedet, med henblik på levering af de ønskede tjenester. 

Herunder køb via webstedet.

Vi indsamler IP-data for at vide, hvorfra brugeren opretter forbindelse. 


Du kan anmode om registrering af behandlingsaktiviteter ved at sende en anmodning pr. e-mail til: [email protected] eller ved at kontakte DPD. 


D.P.O. (databeskyttelsesansvarlig)

MARTIN LÓPEZ ESCARTIN - Advokat, advokat ved Iltre. Colegio de Abogados de Madrid med nummer 103516 og kan kontaktes via [email protected]

LEGITIMATION

udtrykkeligt samtykke fra den berørte part, som til enhver tid kan tilbagekaldes. Online salgskontrakt i overensstemmelse med RDL 1/2007 af 1. april. 

INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF DATA

Der vil ikke blive foretaget nogen international overførsel af data.

MODTAGERE AF DATAOVERFØRSLER

Der vil ikke blive overført oplysninger, medmindre det er nødvendigt for at opfylde den ønskede tjeneste.

Bankens betalingsgateways (ved køb på nettet).

Transportvirksomheder til levering af køb (i tilfælde af onlinekøb).

Skattemyndigheder til indgivelse af skatteopgørelse (i tilfælde af køb via internettet).

RETTIGHEDER

Retten til at anmode om adgang til personoplysninger om den registrerede,

Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning af dem,,

Ret til at anmode om begrænsning af deres behandling,

Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen,

Retten til portabilitet af informationer

Retten til at fravælge reklamer 


YDERLIGERE OPLYSNINGER

Du kan til enhver tid indgive en klage til AEPD C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid

OPBEVARINGSPERIODER FOR DATA

KUNDER: I hele den tid, som forretningsforbindelsen varer.

BRUGER: I den periode, hvor de tjenester, der anmodes om på formularerne, er gældende.

at give deres samtykke, som til enhver tid kan tilbagekaldes.

HVOR DU KAN UDØVE DINE RETTIGHEDER

Anmod om vores formularer til udøvelse af dine rettigheder på:

[email protected]


Det forhold, at brugerne foretager et køb, betyder, at de bliver kunder hos den dataansvarlige. 

Denne databeskyttelsespolitik kan ændre sig med tiden som følge af eventuelle ændringer i lovgivningen, retspraksis eller de kriterier, som det spanske databeskyttelsesagentur og/eller den kompetente myndighed følger på et givet tidspunkt. Derfor forbeholder FOTICOS S.L. sig ret til at ændre denne juridiske meddelelse for at tilpasse den til ny lovgivning eller retspraksis, der er gældende på det præcise tidspunkt, hvor der er adgang til webstederne, samt til praksis i sektoren. Vi beder dig gennemgå denne juridiske meddelelse med jævne mellemrum.

1.4. RETTIGHEDER I HENHOLD TIL EU-FORORDNING 2016/679 OG LO 3/2018

 • Ret til at anmode om adgang til personoplysninger: Du kan spørge os , om hvordan vi behandler dine oplysninger.

 • Ret til at anmode om berigtigelse af oplysningerne,  hvis de er indsamlet forkert, og/eller; og/eller anmode om sletning af dem.

 • Ret til at anmode om begrænsning af behandlingen: eI visse tilfælde kan du anmode om, at vi midlertidigt suspenderer behandlingen af dine oplysninger, eller at vi opbevarer dem i længere tid end nødvendigt, hvis det er nødvendigt. 

 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling: Vi stopper behandlingen af dine oplysninger, undtagen af juridiske årsager.

 • Ret til at fravælge reklamer:  Du kan til enhver tid oplyse os om dit ønske om ikke at modtage reklamer fra vores virksomhed

 • ved at sende os ene-mail.


HVORDAN KAN JEG ANMODE OM RETTIGHEDER

FOTICOS S.L. vil informere alle sine medarbejdere om proceduren for at varetage de berørte parters rettigheder; vi har defineret en protokol for at kunne reagere på alle udøvelser af rettigheder. Du kan sende os din anmodning om at udøve dine rettigheder til [email protected] eller med posten til den adresse, som vi har opgivet i overensstemmelse med artikel 10 i LSSI - CE. Vi beder dig om altid at huske på følgende, når du udøver dine rettigheder:

 • Indehaverne af personoplysninger (registrerede) kan udøve de rettigheder, der er anerkendt i forordning 679/2016 og LO 3/2018 af 5. december. Udøvelsen af disse rettigheder er gratis.

 • Den registeransvarlige skal svare de registrerede uden unødig forsinkelse og på en kortfattet, gennemsigtig og forståelig måde i et klart og tydeligt sprog og opbevare beviser for, at pligten til at svare på anmodninger om udøvelse af rettigheder er opfyldt.

 • Hvis anmodningen fremsættes elektronisk, skal oplysningerne så vidt muligt gives elektronisk, medmindre den registrerede anmoder om andet. 

 • Anmodninger skal besvares inden for en måned efter modtagelsen, som kan forlænges med yderligere to måneder under hensyntagen til kompleksiteten eller antallet af anmodninger, men i så fald skal den registrerede underrettes om forlængelsen inden for en måned efter modtagelsen af anmodningen med angivelse af årsagerne til forsinkelsen.

 • Du kan indgive en klage til AEPD, hvis du finder det nødvendigt, på adressen C/ Jorge Juan nº6, Madrid.


 1. GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER FOR VORES POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER.

Este aviso legal, se rige por el Denne juridiske meddelelse er underlagt principperne om loyalitet, loyalitet og åbenhed og er skrevet, så den kan forstås af alle, der opretter forbindelse til dette websted. Hvis du er i tvivl om dens kompleksitet, er du velkommen til at kontakte os for at få en afklaring.

2.1. FORTROLIGHED

Alle data, der leveres via e-mail eller elektroniske formularer, vil blive behandlet i overensstemmelse med de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger og vil under alle omstændigheder blive behandlet fortroligt af FOTICOS S.L.'s personale, der håndterer sådanne oplysninger, som underskrevet i de fortrolighedskontrakter, som vores virksomhed regulerer med sine medarbejdere.

2.2. OPLYSNINGER OM VILLIGHEDEN TIL AT FRIT AT GIVE DATAE OG KONSEKVENSERNE HERAF

 • FRIVILLIGT
  Vi informerer brugerne af webstederne om, at svarene på spørgsmålene i formularerne til dataindsamling på dette websted er frivillige, selv om en afvisning af at give de ønskede oplysninger kan medføre, at det er umuligt at få adgang til de tjenester, der kræver det.

 • KONSEKVENSER
  Ved at udfylde formularerne på de forskellige websteder, der vedrører de tjenester, der leveres af FOTICOS S.L., accepterer brugerne, at de oplysninger, som de giver, indgår og behandles i en database med personoplysninger, som ejes af FOTICOS S.L., og at de kan udøve de relevante rettigheder i henhold til følgende bestemmelse.

Du kan anmode om et register over behandlingen af dine data på enhedens postadresse eller e-mailadresse.

2.3. OPLYSNINGER OM DE DATA, DER OPBEVARES

De data, vi opbevarer fra webstedet, kan være:

 1. Data, der blot indsamles i formularer på webstedet, f.eks. kontaktoplysninger (af grundlæggende karakter).

 2. Cookie-data, der vil blive fastlagt i cookiepolitikken.  

Disse oplysninger modtages af FOTICOS S.L. og sælges, overføres eller udlejes aldrig til andre virksomheder, undtagen i logiske tilfælde for at levere den service, der anmodes om via formularerne. 

2.4. HVOR LANG TID 

Vi opbevarer oplysninger så længe det er nødvendigt for at levere vores tjenester, overholde juridiske forpligtelser og beskytte vores eller andre parters interesser.

 • Data, der indsamles til levering af vores nyhedsbrev:: Fra tilmeldingen til det tidspunkt, hvor brugeren anmoder om at afmelde sig tjenesten ved at sende en e-mail. 

 • Oplysninger om brugere, der er uploadet til sider og sociale netværk: fra det tidspunkt, hvor brugeren giver sit samtykke, til han/hun meddeler os, at han/hun ønsker at forblive på samme side.

 • Cookie-data: Som fastlagt i cookiepolitikken og/eller konfigureret af brugeren. 

 • Kundeoplysninger: Fra varigheden af handelsforholdet, i tilfælde af et enkelt køb i en periode på højst 5 år. 

 • Webbrugerdata: un mens din anmodning behandles, normalt for at anmode om tilbud. Hvis du ikke bliver kunde, højst 3 måneder. 

Brugeren kan under alle omstændigheder til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til behandlingen af sine oplysninger.  


2.5. TIL HVILKET FORMÅL OPBEVARES OPLYSNINGERNE.

Det eneste formål med behandlingen af dine data er at give dig den service, som du har anmodet om fra vores virksomhed, og, hvis du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig kommerciel kommunikation, at kunne sende dig nyheder om de produkter og priser, vi sælger. Formålet med brugen af cookies er fastlagt i cookiepolitikken, hvor hver enkelt cookie er specifikt specificeret.


 1. OPLYSNINGER FRA INFORMATIONSFORDELINGSLISTEN

Hvis du har accepteret, at der sendes reklamer via e-mail, kan FOTICOS S.L. sende en e-mail med meddelelser om forbedringer, nyheder eller tilbud, som er produceret på denne webside. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at sende en e-mail til FOTICOS S.L..


GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSESDISTRIBUTIONSDATAFIL

ANSVARLIG

FOTICOS S.L. 

CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

FORMÅL

Udsendelse af reklamer, så længe brugeren har accepteret denne udsendelse.

Du kan anmode om registrering af behandlingsaktiviteter ved at sende en e-mail til følgende adresse : [email protected]

D.P.O. (databeskyttelsesansvarlig)

MARTIN LÓPEZ ESCARTIN – Abogado ICAM 103516

LEGITIMITET

udtrykkeligt samtykke fra den registrerede, som til enhver tid kan tilbagekaldes.

INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF DATA

Der vil ikke ske nogen international overførsel af data

MODTAGERE AF DATAOVERFØRSLER

Der vil ikke blive overført oplysninger, medmindre det er nødvendigt for at opfylde den ønskede tjeneste.

Skatte- og regnskabsrådgivning (i tilfælde af køb via internettet).

RETTIGHEDER

Retten til at anmode el acceso om adgang til personoplysninger om den registrerede,

Retten til at anmode om  berigtigelse eller sletning af dem,,

Ret til at anmode om  begrænsning af deres behandling,

Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen al tratamiento,

Retten til  dataportabilitet de los datos

Retten til at fravælge reklamer 

OPBEVARINGSPERIODER FOR DATA

Så længe du er medlem af mailinglisten

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Du kan til enhver tid indgive en klage til AEPD på adressen  C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid.

HER KAN DU UDØVE DINE RETTIGHEDER

Anmod om vores formularer til udøvelse af dine rettigheder på:

[email protected]


4    BRUGERNES ANSVAR FOR BRUG OG INDHOLD

Både adgangen til webstederne og den brug, der kan gøres af de oplysninger og det indhold, der er indeholdt heri, er udelukkende brugerens ansvar.

Derfor er brugen af de oplysninger, billeder, indhold og/eller produkter, der er beskrevet og tilgængelige via samme, underlagt gældende national eller international lovgivning samt principperne om god tro og lovlig brug af brugerne, som er fuldt ud ansvarlige for denne adgang og korrekte brug.

Brugerne er forpligtet til at gøre rimelig brug af tjenesterne eller indholdet i henhold til princippet om god tro og med respekt for gældende lov, moral, offentlig orden, god skik, tredjepartsrettigheder eller FOTICOS S.L.'s egne rettigheder, alt sammen i overensstemmelse med de muligheder og formål, som de er beregnet til. FOTICOS S.L. påtager sig intet ansvar, hverken direkte eller indirekte, for følgeskader eller tabt fortjeneste, som skyldes misbrug af tjenesterne eller indholdet udført af brugerne eller tredjeparter.

 1. BRUGERKONCEPT

Brugen af websiden er en betingelse for brugeren og indebærer fuld og uforbeholden accept af alle bestemmelser i denne juridiske meddelelse i den version, der er offentliggjort af FOTICOS S.L. på samme tidspunkt, som brugeren går ind på websiden. Brugeren skal derfor læse denne juridiske meddelelse omhyggeligt, hver gang han/hun ønsker at bruge webstedet, da den kan blive ændret.


 1. DET OFFICIELLE SPROG PÅ WEBSTEDET

Det lovbestemte sprog er spansk, og i tilfælde af oversættelse af denne juridiske meddelelse til et andet sprog skal de oprindelige bestemmelser på spansk derfor forstås som bindende både i den juridiske meddelelse og i servicebetingelserne


 1. SOCIALE MEDIER 

FOTICOS S.L. har eller kan have en profil åben på de vigtigste sociale netværk i alle de netværk, hvor FOTICOS S.L. er anerkendt som ansvarlig for behandlingen af de oplysninger, som virksomhedens brugere og/eller tilhængere har indsat i virksomhedens profil. Den behandling, som FOTICOS S.L. vil udføre med disse data, vil være den behandling, som det sociale netværk tillader virksomhedens profiler inden for rammerne af dets politikker som et socialt netværk. FOTICOS S.L. vil således kunne informere sine tilhængere på alle måder, som det sociale netværk tillader, om sine aktiviteter, nye produkter, handlinger og begivenheder samt tilbud om personlig brugerbetjening. FOTICOS S.L. vil ikke udtrække data fra de sociale netværk, medmindre brugeren udtrykkeligt og specifikt har givet sit samtykke til dette. Brugeren accepterer de betingelser, som de sociale netværksplatforme har fastsat i deres privatlivspolitikker.

 1. OPLYSNINGER OM LINKS

FOTICOS S.L. er ikke ansvarlig for websteder, der ikke ejes af FOTICOS S.L., og som kan tilgås via links eller indhold, der stilles til rådighed af tredjeparter.

Enhver brug af et link eller adgang til et websted, der ikke ejes af FOTICOS S.L., sker på brugerens egen risiko, og FOTICOS S.L. anbefaler eller garanterer ikke nogen oplysninger, der er opnået via et link, der ikke ejes af FOTICOS S.L., FOTICOS S.L. er heller ikke ansvarlig for tab, krav eller skader som følge af brug eller misbrug af et link eller oplysninger, der er indhentet via et link, herunder andre links eller websteder, afbrydelse af tjenesten eller adgangen eller forsøg på brug eller misbrug af et link, enten ved at oprette forbindelse til FOTICOS S.L.'s websted eller ved at få adgang til oplysninger på andre websteder fra FOTICOS S.L.'s websted.


 1. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

De oplysninger og tjenester, der er inkluderet i eller tilgængelige via websiderne, kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages jævnligt ændringer af de oplysninger, der er indeholdt heri. FOTICOS S.L. kan til enhver tid indføre forbedringer og/eller ændringer i tjenesterne eller indholdet.

FOTICOS S.L. har fået de oplysninger og materialer, der er indeholdt i webstedet, fra kilder, der anses for at være pålidelige, men selv om der er truffet de tilsvarende foranstaltninger for at sikre, at oplysningerne er korrekte, garanterer FOTICOS S.L. ikke, at de er nøjagtige og ajourførte.

Du skal også være opmærksom på, at indholdet af dette websted kun tjener til information om FOTICOS S.L.'s kvalitet, beliggenhed, indkvartering, tjenester og priser.

 1. OPLYSNINGER OM FRITAGELSE FOR ETHVERT ANSVAR SOM FØLGE AF TEKNISKE OG INDHOLDSMÆSSIGE FEJL

FOTICOS S.L. fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af afbrydelser eller funktionsfejl i forbindelse med de tjenester eller det indhold, der tilbydes på internettet, uanset årsagen hertil. 

FOTICOS S.L. er heller ikke ansvarlig for nedbrud i netværket, tab af forretning som følge af sådanne nedbrud, midlertidige afbrydelser af elforsyningen eller enhver anden form for indirekte skade, som kan påføres brugerne af årsager, der ligger uden for FOTICOS S.L.'s kontrol.

FOTICOS S.L. erklærer eller garanterer ikke, at tjenesterne eller indholdet vil være afbrudt eller fri for fejl, at fejl vil blive rettet, eller at tjenesten eller den server, der gør den tilgængelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter, uanset at FOTICOS S.L. gør sit bedste for at undgå denne type hændelser. Hvis brugeren træffer visse beslutninger eller udfører visse handlinger på grundlag af oplysninger fra et af webstederne, anbefales det at kontrollere de modtagne oplysninger med andre kilder.


 1. INDUSTRIEL OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Det indhold, der leveres af FOTICOS S.L., samt det indhold, der er lagt ud på netværket via dets websider, udgør et værk i henhold til lovgivningen om intellektuel ejendomsret og er derfor beskyttet af de love og internationale konventioner, der gælder for området.

FOTICOS  er et registreret varemærke i sagsmappen hos det spanske patent- og varemærkekontor med nummer M1522815 og N0115274, så brugen af det er begrænset af varemærkeloven. FOTICOS er også indehaver af varemærket Wanapix (EUIPO 018097255).

Enhver form for reproduktion, distribution, offentlig formidling, omdannelse, tilrådighedsstillelse og generelt enhver anden form for offentlig udnyttelse af websiderne og deres indhold og information er forbudt uden FOTICOS S.L.'s udtrykkelige og forudgående skriftlige samtykke.

Derfor er alt indhold, der vises på de forskellige websteder og især design, tekster, grafik, logoer, ikoner, knapper, software, handelsnavne, mærker, varemærker, industrielle tegninger eller andre tegn, der kan anvendes industrielt og kommercielt, omfattet af de intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, der tilhører FOTICOS S.L. eller tredjeparter, der ejer dem, og som har givet tilladelse til at medtage dem på de forskellige websteder.

Indholdet, billederne, formularerne, udtalelserne, indeksene og andre formelle udtryk, der indgår i websiderne, samt den software, der er nødvendig for driften og visualiseringen af disse, udgør også et værk i ophavsretlig forstand og er derfor beskyttet af de internationale konventioner og den nationale lovgivning om intellektuel ejendomsret, der måtte være gældende. Manglende overholdelse af ovenstående indebærer alvorlige ulovlige handlinger, som kan straffes civil- og strafferetligt.

Det er forbudt for brugerne af tjenesterne eller indholdet at udnytte eller kommercielt, direkte eller indirekte, helt eller delvist, kommercielt udnytte eller anvende indhold, billeder, formularer, indekser og andre formelle udtryk, som er en del af websiderne, uden forudgående skriftlig tilladelse fra FOTICOS S.L.

Navnlig, og uden at være udtømmende, er det forbudt at reproducere, distribuere, udstille, transmittere, videresende, udsende, udsende i enhver form, lagre på fysiske eller logiske medier (f.eks. disketter eller computerharddiske), digitalisere eller gøre tilgængelig fra andre databaser end dem, der tilhører dem, som FOTICOS S.L. har givet tilladelse til, samt deres oversættelse, tilpasning, bearbejdning, arrangement eller enhver anden omdannelse af de nævnte udtalelser, billeder, former, indekser og andre formelle udtryk, som stilles til rådighed for brugerne via tjenesterne eller indholdet, så længe sådanne handlinger er underlagt den gældende lovgivning om intellektuel, industriel eller billedmæssig ejendomsret.

FOTICOS S.L. kan frit begrænse adgangen til websiderne og til de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på disse, samt den efterfølgende offentliggørelse af meninger, observationer, billeder eller kommentarer, som brugerne måtte sende via e-mail.

FOTICOS S.L. kan i denne forbindelse, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, uden at dette berører brugernes fulde og eksklusive ansvar, etablere de nødvendige filtre for at undgå, at der via dets websider kan komme indhold eller holdninger ind i netværket, der anses for at være racistisk, fremmedfjendsk, diskriminerende, pornografisk, ærekrænkende eller på nogen måde tilskynder til vold eller til udbredelse af klart ulovligt eller skadeligt indhold, og som er forbudt i henhold til LO 10/2022 af 6. september.

De brugere, der sender til FOTICOS S.L.'s websider, til sine forslag, bemærkninger, observationer, meninger eller kommentarer via e-mailtjenesten, medmindre de udtrykker det modsatte på en bestemt og utvetydig måde, i de tilfælde, hvor dette er muligt på grund af tjenestens eller indholdets art, er det underforstået, at de giver FOTICOS S.L. tilladelse til reproduktion, distribution, udstilling, transmission, videresendelse, udsendelse i ethvert format, lagring på fysiske eller logiske medier (f.eks. disketter eller computerharddiske), digitalisering og tilrådighedsstillelse fra databaser tilhørende FOTICOS S.L., oversættelse, tilpasning, bearbejdning, arrangement eller enhver anden omdannelse af sådanne bemærkninger, udtalelser eller kommentarer, så længe der er lovmæssig ophavsretlig beskyttelse af disse. Det er også underforstået, at denne tilladelse gives gratis, og at brugerne alene ved at sende sådanne observationer, udtalelser eller kommentarer pr. e-mail afviser ethvert krav på vederlag fra FOTICOS S.L.

I overensstemmelse med det, der er anført i det foregående afsnit, har FOTICOS S.L. også tilladelse til at ændre eller modificere sådanne observationer, udtalelser eller kommentarer for at tilpasse dem til websidernes redaktionelle format, uden at dette skal forstås som nogen form for skade på nogen form for moralsk ophavsret, som brugerne måtte have på dem.

Alle tekniske, logiske eller teknologiske ressourcer, der gør det muligt for tredjemand direkte eller indirekte, med eller uden fortjeneste, at drage fordel af hvert enkelt indhold, formularer, indekser og andre formelle udtryk, der indgår i websiderne, eller af den indsats, som FOTICOS S.L. gør for at drive dem, er forbudt. Specifikt er ethvert link, hyperlink, framing eller lignende link, der kan etableres i retning af FOTICOS S.L.'s websider, forbudt uden forudgående, udtrykkeligt og skriftligt samtykke fra FOTICOS S.L.  Enhver overtrædelse af bestemmelserne i dette punkt vil blive betragtet som en overtrædelse af FOTICOS S.L.'s legitime intellektuelle ejendomsrettigheder til websiderne og alt indholdet af disse.

FFOTICOS S.L. påtager sig intet ansvar for eventuelle konsekvenser af ovennævnte adfærd og handlinger, ligesom FOTICOS S.L. heller ikke påtager sig noget ansvar for tredjeparters indhold, tjenester, produkter osv., som kan tilgås direkte eller via bannere, links, hyperlinks, framing eller lignende links fra FOTICOS S.L.s websteder.


 1. BILÆGGELSE AF TVISTER

Denne juridiske meddelelse vil ikke blive arkiveret individuelt for hver enkelt bruger, men vil fortsat være tilgængelig via internettet på dette websted. Den er tilgængelig via den forbindelse, som den enkelte bruger har på sit forbindelsessystem. 

Brugere, der har status som forbrugere eller brugere som defineret i de spanske regler og er bosiddende i EU, kan, hvis de har haft et problem med et køb foretaget hos FOTICOS S.L. for at forsøge at nå frem til en uden retslig løsning, henvende sig tilplatformen for online tvistbilæggelse, der er oprettet af EU og udviklet af Europa-Kommissionen i henhold til del forordning (EU) 524/2013.. Som også anført i "Generelle vilkår og betingelser" og/eller "Brug af webstedet.

Forudsat at brugeren ikke er en forbruger eller bruger, og når der ikke findes nogen lovgivning, der forpligter til andet, er parterne enige om at underkaste sig domstolene i Zaragoza, da dette er det sted, hvor kontrakten blev indgået, og giver udtrykkeligt afkald på enhver anden jurisdiktion, der måtte være gældende for dem.


 1. LOVGIVNING

De love, der gælder for dette websted, er spanske love.


Juridisk meddelelse udarbejdet af HONOS ABOGADOS S.L.P. for  FOTICOS S.L. i overensstemmelse med RGPD 679/2016 om beskyttelse af personoplysninger og LSSI (lov om informationssamfundstjenester), 34/2002, ud over lovgivningen om intellektuel ejendomsret. Indholdet af denne juridiske meddelelse er registreret i Safe Creative Intellectual Property Registry med registreringskode 1602176603277. Gengivelse af hele eller dele heraf er forbudt.